Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 17-18.10.2018 w Centrum Konferencyjnym Legii w Warszawie odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze wydarzenie w województwie mazowieckim o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali: prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, który wziął udział w debacie ”Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców” oraz mgr Paweł Doliński, zastępca dyrektora Instytutu ds. organizacji i rozwoju, który uczestniczył w grze strategicznej i debacie ją podsumowującej „Trendy i przyszłość Mazowsza”.

Tegoroczne Forum to dwa dni inspirujących debat, wystąpień i spotkań, a także licznych atrakcji przygotowanych przez 56 Partnerów i Wystawców współtworzących przestrzeń Forum, podzieloną w tym roku na 4 strefy: „Region Przyszłości”, „EkoRegion”, „Człowiek i Medycyna” oraz „Turystyka i Kultura”.

W tym roku do grona Partnerów prezentujących się na powierzchni ponad 2.500 m kw. dołączył również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Na stoisku prezentowano efekty  działalność naukowo – badawczej, klinicznej oraz dydaktycznej IFPS, a także aktywnie promowano projekty dofinansowane ze środków unijnych oraz krajowych. Pod Centrum Konferencyjnym zaparkowało Mobilne Centrum Słuchu IFPS, samochód z nowocześnie wyposażonym gabinetem lekarskim oraz kabiną ciszy do badania słuchu. Uczestnicy Forum mogli  skorzystać z konsultacji u specjalisty ze Światowego Centrum Słuchu  oraz poddać się badaniu słuchu.

Debata pt. „Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców?”, w której Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentował prof. Piotr H. Skarżyński, była jednym z najważniejszych wydarzeń Forum. Podczas dyskusji przestawiono doświadczenia związane z wdrażaniem projektów unijnych w obszarze zdrowia – ich mocne oraz słabsze strony. W ramach realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 80 mln złotych na usługi zdrowotne związane ze słuchem, autyzmem, porażeniem mózgowym, otyłością, wadami postawy, a także wsparciem ludzi starszych. Prof. Piotr H. Skarżyński podkreślał zaangażowanie Instytutu w program badań przesiewowych słuchu, który rozpoczął się w drugiej połowie 2017 roku i tym razem objął Mazowsze. Jest to pierwszy w świecie region, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną.

– Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 realizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu składa się z 41 projektów. – mówił podczas debaty prof. Piotr H. Skarżyński – W ubiegłym roku szkolnym przebadaliśmy 22 tysiące dzieci z 945 szkół. Podkreślę, że nie wszystkie szkoły wyraziły zgodę na prowadzenie takich badań, nie wszyscy rodzice podpisywali także zgody na badanie słuchu u swoich dzieci. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt jest bardzo efektywny. Dzięki niemu już na początku edukacji szkolnej możemy wychwycić problemy najmłodszych ze słuchem.

Korzystając z okazji prof. Piotr H. Skarżyński przypomniał także o największej inwestycji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizowanej dzięki funduszom unijnym w niecałe dwa lata. Światowe Centrum Słuchu, bo o nim tutaj mowa, jest nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym. To również   centrum edukacyjne, prowadzące szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną, umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. Światowe Centrum Słuchu to najważniejsza w kraju placówka zajmująca się poszukiwaniem nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów.

Moderatorem debaty był Grzegorz Rzeźnik, pełnomocnik prorektora ds. nauki w zakresie rozwoju centrów badań i innowacji SWPS. W dyskusji wzięli również udział: Marcin Kulicki, prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, prezes Zarządu Genomed, Edyta Kocyk, prezes Sidly oraz Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Gra strategiczna ”Trendy i przyszłość Mazowsza”, w której Instytut reprezentował mgr Paweł Doliński, miała charakter symulacji, podczas której uczestnicy musieli zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem złożoną organizacją – regionami, gminami czy państwem. Podczas tej gry pojawiło się wiele momentów, w których należało podejmować trudne decyzje, między innymi w zakresie współpracy, czy walki z lokalnymi i globalnymi kryzysami.

Podczas Forum wiele miejsca poświęcono na dyskusje o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy, urzędnicy, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji na rynku pracy. Podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza można było dowiedzieć się, w jaki sposób współpracować z partnerami i wykonawcami usług, o czym pamiętać podczas realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem, a także jak zwiększać efektywność podejmowanych działań, w tym również z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Forum odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz Komisji Europejskiej.