Ministerstwo Zdrowia dofinansuje szkolenia w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych IFPS

W dniu 27 września 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji Projektu pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych). Umowę podpisali wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu.

Głównym celem Projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy, w tym specjalistów i specjalizujących się w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, w zakresie wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych i zabiegowych w obrębie podstawy czaszki. – mówił na antenie Polskiego Radia prof. Skarżyński . – Szkoleń będzie 40 i pozwolą one na zwiększenie liczby lekarzy i ośrodków realizujących w Polsce procedury w zakresie tych dziedzin. Jest to reakcja na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne kraju uwzględniając mapy potrzeb zdrowotnych. – dodał prof. Skarżyński.

Kształcenie, o którym mowa w umowie, jest kształceniem symulacyjnym i ma za zadanie nabycie, a także sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.

Grupą docelową Projektu są lekarze obecni specjaliści w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, chirurgii szczękowej i częściowo neurochirurgii, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w Projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych bez względu na formę zatrudnienia.