Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony w Konkursie „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie”

1 października 2018 r., w Centrum Konferencyjnym MS Meramid w Warszawie, odbyła się Gala, na której poznaliśmy laureatów trzeciej edycji konkursu „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie”. Wydarzenie było poświęcone producentom, eksporterom, menedżerom i filantropom skutecznie i odważnie wspierającym rozwój polskiej gospodarki. Prof. Henryk Skarżyński otrzymał wyróżnienie w kategorii „filantrop”.

Nagrodę wręczyła minister Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która podkreśliła szczególnie wielkie zasługi prof. Henryka Skarżyńskiego na rzecz polskich pacjentów.

– Profesor Skarżyński jest światowej sławy otochirurgiem i specjalistą z otorynolaryngologii, audiologiem i foniatra, a także wybitnym otolaryngologiem dziecięcym, który reprezentuje postawę otwartości, a jego działania nastawione są na chęć niesienia pomocy innym.  – mówiła minister Andżelika Możdżanowska podczas Gali – Ogromne osiągnięcia Pana Profesora przekładają się na zdrowie polskich pacjentów, bo jako pierwszy w Polsce wdrożył program implantów ślimakowych, pniowych, ucha środkowego. Jako pierwszy w świcie opracował program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, a następnie zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której Pan Profesor opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w kilkunastu światowych ośrodkach. Ponadto prof. Skarżyński wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie, a tym samym poprawy zdrowia ogromnej liczby pacjentów. Dzięki publikacjom Pana Profesora oraz działalności edukacyjnej Polska może szkolić coraz lepszych lekarzy. Jestem pod ogromnym wrażeniem osiągnięć Pana Profesora i jestem przekonana, że każde z nich było poprzedzone ciężką praca oraz niebywałym zaangażowaniem.   – dodała z uznaniem minister Możdżanowska.

Dziękując na wyróżnienie prof. Skarżyński przypomniał, że w 2018 roku, w którym przypada 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzony jest w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu jubileusz 25 lat instytucjonalnej tożsamości zespołu Instytutu. To okres od Centrum Implantów Ślimakowych „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu.

– Był to dla nas czas wytężonej pracy, początkowo niewielkiego zespołu współpracowników, w rezultacie której polscy pacjenci z zaburzeniami słuchu, którzy kiedyś nie mieli praktycznie żadnej szansy na wyjście ze świata ciszy, dziś mogą liczyć na opiekę przewyższającą światowe standardy – mówił podczas Gali prof. Skarżyński – Przez 25 lat udzieliliśmy ok. 4 mln świadczeń, wykonaliśmy blisko 500 tys. procedur operacyjnych – z czego około 200 tys. wykonałem osobiście – i ponad 1 mln badań przesiewowych przeprowadzonych pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu w Polsce i na czterech kontynentach. W Kajetanach – od 15 lat – wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Wiele zabiegów chirurgicznych przeprowadzono tutaj po raz pierwszy w świecie. Dzięki naszym staraniom, zainicjowany został program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich”, który następnie został włączony do priorytetu prezydencji Polski w UE. Byłem głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do takich osiągnięć i liczb w całej historii nie zbliżył się żaden ośrodek w świecie. Te osiągnięcia są wizytówką Polski w nauce i medycynie w 100-lecie jej niepodległości.  – mówił z dumą prof. Skarżyński.

Korzystając z okazji Profesor przybliżył także uczestnikom Gali idee i cele – trwającego już trzeci rokWielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, którego jest twórcą i pomysłodawcą.

Konkurs „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” miał na celu wyłonić najlepszych polskich przedsiębiorców, pokazać najbardziej pomysłowych i innowacyjnych, nagrodzić filantropów, pochwalić się eksporterami produktów z etykietą „Made in Poland”, wskazać tych małych i średnich z potencjałem na awans do grona wielkich.

Podobnie jak w minionych latach laureaci zostali wybrani przez Kapitułę Konkursu złożoną z: Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Instytutu Staszica. W skład Kapituły wejdą również reprezentanci organizacji ekonomicznych i naukowych: Centrum im. Adama Smitha, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Instytutu Jagiellońskiego oraz Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, a także przedstawiciele rynku medialnego: Gazety Polskiej Codziennie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem strategicznym Konkursu, którego przedstawiciele również zaszczycili obrady Kapituły, jest największa polska instytucja finansowa: PKO Bank Polski.