Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Prof. Henryk Skarżyński ponownie w ścisłej czołówce 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

18 lutego 2019 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki plebiscytu LISTA STU 2018. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zajęli pierwsze miejsca na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2018 r. Zaszczytne drugie miejsce w kategorii „medycyna” przypadło prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, który był dotychczas w pierwszej 100 we wszystkich konkursach od 16 lat, w tym 10 razy – w pierwszej 10-tce, a dwa razy był liderem LISTY STU.

Kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2018 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania. To właśnie pod znakiem licznych dokonań upłynął prof. Henrykowi Skarżyńskiemu miniony rok.

– To był pracowity i dobry rok. Dla nas bardzo ważny, bo jako światowej sławy placówka, która powstała w wyniku transformacji, utworzonego w 1993 r Centrum Implantów Ślimakowych „Cochlear Center” w Światowe Centrum Słuchu, obchodziliśmy rocznicę 25 lat istnienia. Jesteśmy dumni, że jubileusz budowania i kształtowania naszej tożsamości przypadł w stulecie niepodległości Polski – mówił w okolicznościowym wywiadzie dla TV „Puls Medycyny” prof. Skarżyński – To dla nas zaszczyt, że powstała w tym czasie, dzięki naszym osiągnięciom „polska szkoła otochirurgii” w nauce światowej przyczyniła się do promocji polskiej nauki i medycyny. Cieszę się, że od 25 lat można skutecznie pomagać pacjentom z zaburzeniami słuchu i mowy, że Polacy mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. To z myślą o nich odbyła się debata pt.: „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, której gościem honorowym była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Pani Prezydentowa nie szczędziła słów uznania i bardzo interesowała się osiągnięciami i możliwościami naszych pacjentów, głównie dzieci. Z myślą o najbardziej utalentowanych pacjentach, od czterech lat organizujemy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Ślimakowe Rytmy”. Jego uczestnicy są najlepszymi ambasadorami tego, co udało się nam osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie. Laureaci „Ślimakowych Rytmów”, w listopadzie ubiegłego roku, korzystając z zaproszenia Przewodniczącego PE, zaprezentowali wspólnie ze mną osiągnięcia nauki i medycyny oraz swoje umiejętności artystyczne w Parlamencie Europejskim. To wielki  zaszczyt móc wystąpić przed światem nauki i polityki Europy. Rok 2018 to także bardzo wiele działań w ramach największego wielospecjalistycznego programu pomocy Polakom „Po Pierwsze Zdrowie”. – dodaje Profesor.

W minionym roku specjaliści z Kajetan uruchomili ponadto dwa pionierskie programy kliniczne. Pierwsze w świecie, równolegle z ośrodkami w Denver, Nijmegen, Freiburgu i Melbourne wszczepienie – przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego – implantów typu Cochlear OSIA OSI100 oraz pierwsze w Polsce wszczepienie – przez prof. Henryka Skarżyńskiego – implantów typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant – Hassle Free MRI. Ten ostatni implant, który wszczepiłem u pierwszych w świecie pacjentów z częściową głuchotą jest dedykowany przede wszystkim seniorom. Pozwala na wykonywanie u jego użytkowników badań metodą MRI w polu o indukcji 3 T, które są podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej.

Za osiągnięcia w innej dziedzinie medycyny jury nagrodziło prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia – rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Występując z nietypowej dla siebie roli, prof. Henryk Skarżyński, w wygłoszonej na cześć laureata laudacji podkreślał wagę i znaczenie – dla tysięcy pacjentek – nowatorskich operacji  przeprowadzanych w łonie matki. Przykładem takiego zabiegu jest wewnątrzmaciczna operacja metodą fetoskopową, która pozwala, jeszcze przed narodzinami, skutecznie pomagać dzieciom z rozszczepem kręgosłupa. Jest ponadto bezpieczniejsza dla matki w porównaniu z klasyczną operacją.

Za osobę mającą największy wpływ na system ochrony zdrowia jury uznało Ministra Łukasza Szumowskiego. Pan Minister został wyróżniony m.in. za wprowadzenie wielu rozwiązań informatycznych w polskiej służbie zdrowia, takich jak: e-recepta, e-zwolnienie, Internetowe Konto Pacjenta czy e-skierowanie, a także za determinację w walce z brakami kadr w ochronie zdrowia.

Tegoroczna edycja plebiscytu stała się także okazją do debiutu dla dra hab. n. med Piotr H. Skarżyńskiego, prof. nadzw. IFiPS, mgr zarz., specjalisty z otorynolaryngologii, także dziecięcej, oraz audiologii, zastępcy kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IPiFS, który znalazł się na 34. miejscu stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

– Od 16 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 4 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. – mówiła podczas Gali red. naczelna Małgorzata Konaszczuk – I nadal to za mało miejsc, aby wyróżnić wszystkich, a wybór z roku na rok jest coraz trudniejszy. Ale to napawa optymizmem. Świadczy bowiem o tym, że marny duże grono wybitnych lekarzy, a także wiele osób zaangażowanych w poprawę jakości opieki zdrowotnej.