Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Zgodnie z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.