Nowi Przyjaciele po Wsze Czasy

Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” to forma podziękowania prof. Henryka Skarżyńskiego tym, którzy wspierali jego działania mające na celu pomoc osobom z zaburzeniami słuchu. Tablica ta wita gości i pacjentów Światowego Centrum Słuchu, przypominając o znanych politykach, artystach, wybitnych naukowcach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grono Przyjaciół po Wsze Czasy stale się powiększa. Ostatnio dołączyło do niego pięciu wybitnych naukowców: prof. Maurizio Barbara, prof. Lieber Po-Hung Li, prof. Mohan Kameswaran, prof. Angel Ramos Macias i prof. Seung Ha Oh. Tabliczki ze swoimi nazwiskami odsłonili oni 29 maja podczas trwającego w Kajetanach 32nd Polizer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology.

Prof. Maurizio Barbara, wybitny oto-chirurg oraz specjalista w zakresie otola-ryngologii i audiologii. Członek zarządu Politzer Society. Kierownik Kliniki Otorynolaryngologicznej, dyrektor DAI Sensi Organs i UOC Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego Sant’Andrea w Rzy-mie, dyrektor Wydziału Uniwersyteckie-go NESMOS, Medycyna i Psychologia na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Prof. Barbara zajmuje się m.in. histopatologią i patologią ucha wewnętrznego, chirurgią ucha środkowego, uszkodzeniami nerwów twarzowych, implantami ślimakowymi. Jest ekspertem w leczeniu różnych wad słuchu i zawrotów głowy. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, recenzent kilku czasopism naukowych, m.in. „Audiology and Neurotology”, członek wielu towarzystw, m.in. Barany Society, European Academy of Otology & Neuro-Otology.

Prof. Lieber Po-Hung Li, wybitny naukowiec i otochirurg, który specjalizuje się w implantach ślimakowych, urodził się w Kaohsiung na Tajwanie. Od 2004 r. zespół prof. Li z Cheng-Hsin General Hospital, w którym jest dyrektorem Kliniki Otolaryngologii, wykonał około 500 implantacji ślimakowych dla pacjentów z Tajwanu i innych krajów. Zespół osiągnął doskonałe wyniki: brak powikłań i zachowanie w prawie 100 proc. resztkowego słuchu. Za to osiągnięcie w 2017 roku już po raz szósty z rzędu został nagrodzony tajwańskim Symbolem Jakości Narodowej (Symbol of National Quality). Jego prace na temat implantów zostały uznane za szczególnie interesują-ce dla rozwoju psychologii. Jego praktyka kliniczna obejmuje nie tylko leczenie głuchoty, lecz także szumów usznych. W swoich badaniach zajmuje się także m.in. percepcją muzyki i redukcją hałasu u osób z implantem ślimakowym. Jest wykładowcą w School of Medicine, National Yang-Ming University w Tajpej. Był recenzentem wielu prestiżowych czasopism, m.in. „Laryngoscope”, „Audiology and Neurotology”. Sam jest au-torem licznych naukowych opracowań w dziedzinie otologii i audiologii.

Prof. Mohan Kameswaran jest wy-bitnym indyjskim otolaryngologiem, akademikiem medycznym i założycielem MERF Institute of Speech and Hearing w Chennai, instytucji oferującej szkolenia z zakresu audiologii i patologii mowy. Jest jednym z pionierów chirurgii implantu ślimakowego w Indiach i profesorem wizytującym w Rajah Muthiah Medical College na Uniwersytecie Annamalai oraz w Sri Ramachandra Medical College and Research Institute w Chennai. Kształcił wielu chirurgów laryngologicznych. Ma na swoim koncie wiele wybitnych osiągnięć, takich jak wykona-nie pierwszego wszczepienia implantu do pnia mózgu w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i pierwszej takiej operacji u dzieci w Azji. Pierwszy wprowadził też w Indiach cały szereg operacji z użyciem lasera w otolaryngologii. Wieokrotnie nagradzany przez rząd Indii za wkład w rozwój indyjskiej medycyny, m.in. najwyższą nagrodą cywilną Padma Shri. W 1996 r. założył Madras ENT Research Foundation (MERF), a dziesięć lat później Institute of Speech and Hearing w Chennai. W 2013 r. uruchomił aplikację Mobile App na komórkę, opracowaną we współpracy z belgijską firmą, która działa zarówno jako aparat słuchowy, jak i odtwarzacz muzyki. Jest jednym z założycieli Grupy Implantów Ślimakowych w Indiach i pełnił funkcję jej przewodniczącego. Napisał też książkę „Choroby tropikalne w laryngologii” i opublikował ponad 40 artykułów naukowych. Członek zarządu Politzer Society.

Prof. Angel Ramos Macias, wybitny chirurg, naukowiec i specjalista w dziedzinie otolaryngologii. Profesor University of Las Palmas. School of Medicine, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery and Maxilofacial, dyrektor Kliniki Otolaryngologii H&N Surg. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, Ter-tiary University Hospital. Nadzorował badania kliniczne implantów ślimakowych i implantów słuchowych pnia mózgu. Był prezesem European Academy of Otology & Neuro-Otology, sekretarzem Europejskiego Komitetu Badań Otologii i Neurootologii, członkiem zarządu i prezydentem Politzer Society. W Hiszpanii jest też dyrektorem krajowego szkolenia stypendialnego w dziedzinie otologii re-fundowanego przez hiszpański Narodowy Instytut Zdrowia. Jego działalność kliniczna obejmuje operacje otolaryngologiczne, wszczepianie implantu ślimakowego, leczenie guza ucha, zapalenia migdałków, choroby Méniére’a. W swoich pracach pisał m.in. o stymulacji nerwu słuchowego.

Prof. Seug Ha Oh z National Uni-versity College of Medicine w Seulu jest specjalistą klinicznym w dziedzinie otologii i neurootologii studiującym biologię rozwojową ucha wewnętrzne-go. Członek zarządu Politzer Society. Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii oraz Otorynolaryngologii Dziecięcej Krajowego Szpitala Uniwersyteckiego w Seulu w Korei Południowej. W latach 1989-1992 odbywał szkolenie rezydenta w Klinice Otolaryngologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Seulu (SNUH). A w latach 1999-2001 był stypendystą wizytującym w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor w Stanach Zjednoczonych, gdzie badał molekuły uszkodzeń i ochrony w uchu wewnętrznym myszy. Prof. Seung Ha Oh jest również specjalistą w zakresie implantów ślimakowych, wciąż zgłębia swoją wiedzę na ich temat i poświęca im wiele artykułów. Ponadto recenzuje czasopisma naukowe, m.in. „The Jour-nal of International Advanced Otology” wydawane przez European Academy of Otology & Neuro-Otology.