Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Nowi Przyjaciele po Wsze Czasy

Tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” to forma podziękowania prof. Henryka Skarżyńskiego tym, którzy wspierali jego działania mające na celu pomoc osobom z zaburzeniami słuchu. Tablica ta wita gości i pacjentów Światowego Centrum Słuchu, przypominając o znanych politykach, artystach, wybitnych naukowcach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Grono Przyjaciół po Wsze Czasy stale się powiększa. Ostatnio dołączyło do niego pięciu wybitnych naukowców: prof. Maurizio Barbara, prof. Lieber Po-Hung Li, prof. Mohan Kameswaran, prof. Angel Ramos Macias i prof. Seung Ha Oh. Tabliczki ze swoimi nazwiskami odsłonili oni 29 maja podczas trwającego w Kajetanach 32nd Polizer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology.

Prof. Maurizio Barbara, wybitny oto-chirurg oraz specjalista w zakresie otola-ryngologii i audiologii. Członek zarządu Politzer Society. Kierownik Kliniki Otorynolaryngologicznej, dyrektor DAI Sensi Organs i UOC Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego Sant’Andrea w Rzy-mie, dyrektor Wydziału Uniwersyteckie-go NESMOS, Medycyna i Psychologia na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Prof. Barbara zajmuje się m.in. histopatologią i patologią ucha wewnętrznego, chirurgią ucha środkowego, uszkodzeniami nerwów twarzowych, implantami ślimakowymi. Jest ekspertem w leczeniu różnych wad słuchu i zawrotów głowy. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, recenzent kilku czasopism naukowych, m.in. „Audiology and Neurotology”, członek wielu towarzystw, m.in. Barany Society, European Academy of Otology & Neuro-Otology.

Prof. Lieber Po-Hung Li, wybitny naukowiec i otochirurg, który specjalizuje się w implantach ślimakowych, urodził się w Kaohsiung na Tajwanie. Od 2004 r. zespół prof. Li z Cheng-Hsin General Hospital, w którym jest dyrektorem Kliniki Otolaryngologii, wykonał około 500 implantacji ślimakowych dla pacjentów z Tajwanu i innych krajów. Zespół osiągnął doskonałe wyniki: brak powikłań i zachowanie w prawie 100 proc. resztkowego słuchu. Za to osiągnięcie w 2017 roku już po raz szósty z rzędu został nagrodzony tajwańskim Symbolem Jakości Narodowej (Symbol of National Quality). Jego prace na temat implantów zostały uznane za szczególnie interesują-ce dla rozwoju psychologii. Jego praktyka kliniczna obejmuje nie tylko leczenie głuchoty, lecz także szumów usznych. W swoich badaniach zajmuje się także m.in. percepcją muzyki i redukcją hałasu u osób z implantem ślimakowym. Jest wykładowcą w School of Medicine, National Yang-Ming University w Tajpej. Był recenzentem wielu prestiżowych czasopism, m.in. „Laryngoscope”, „Audiology and Neurotology”. Sam jest au-torem licznych naukowych opracowań w dziedzinie otologii i audiologii.

Prof. Mohan Kameswaran jest wy-bitnym indyjskim otolaryngologiem, akademikiem medycznym i założycielem MERF Institute of Speech and Hearing w Chennai, instytucji oferującej szkolenia z zakresu audiologii i patologii mowy. Jest jednym z pionierów chirurgii implantu ślimakowego w Indiach i profesorem wizytującym w Rajah Muthiah Medical College na Uniwersytecie Annamalai oraz w Sri Ramachandra Medical College and Research Institute w Chennai. Kształcił wielu chirurgów laryngologicznych. Ma na swoim koncie wiele wybitnych osiągnięć, takich jak wykona-nie pierwszego wszczepienia implantu do pnia mózgu w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i pierwszej takiej operacji u dzieci w Azji. Pierwszy wprowadził też w Indiach cały szereg operacji z użyciem lasera w otolaryngologii. Wieokrotnie nagradzany przez rząd Indii za wkład w rozwój indyjskiej medycyny, m.in. najwyższą nagrodą cywilną Padma Shri. W 1996 r. założył Madras ENT Research Foundation (MERF), a dziesięć lat później Institute of Speech and Hearing w Chennai. W 2013 r. uruchomił aplikację Mobile App na komórkę, opracowaną we współpracy z belgijską firmą, która działa zarówno jako aparat słuchowy, jak i odtwarzacz muzyki. Jest jednym z założycieli Grupy Implantów Ślimakowych w Indiach i pełnił funkcję jej przewodniczącego. Napisał też książkę „Choroby tropikalne w laryngologii” i opublikował ponad 40 artykułów naukowych. Członek zarządu Politzer Society.

Prof. Angel Ramos Macias, wybitny chirurg, naukowiec i specjalista w dziedzinie otolaryngologii. Profesor University of Las Palmas. School of Medicine, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery and Maxilofacial, dyrektor Kliniki Otolaryngologii H&N Surg. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, Ter-tiary University Hospital. Nadzorował badania kliniczne implantów ślimakowych i implantów słuchowych pnia mózgu. Był prezesem European Academy of Otology & Neuro-Otology, sekretarzem Europejskiego Komitetu Badań Otologii i Neurootologii, członkiem zarządu i prezydentem Politzer Society. W Hiszpanii jest też dyrektorem krajowego szkolenia stypendialnego w dziedzinie otologii re-fundowanego przez hiszpański Narodowy Instytut Zdrowia. Jego działalność kliniczna obejmuje operacje otolaryngologiczne, wszczepianie implantu ślimakowego, leczenie guza ucha, zapalenia migdałków, choroby Méniére’a. W swoich pracach pisał m.in. o stymulacji nerwu słuchowego.

Prof. Seug Ha Oh z National Uni-versity College of Medicine w Seulu jest specjalistą klinicznym w dziedzinie otologii i neurootologii studiującym biologię rozwojową ucha wewnętrzne-go. Członek zarządu Politzer Society. Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii oraz Otorynolaryngologii Dziecięcej Krajowego Szpitala Uniwersyteckiego w Seulu w Korei Południowej. W latach 1989-1992 odbywał szkolenie rezydenta w Klinice Otolaryngologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Seulu (SNUH). A w latach 1999-2001 był stypendystą wizytującym w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor w Stanach Zjednoczonych, gdzie badał molekuły uszkodzeń i ochrony w uchu wewnętrznym myszy. Prof. Seung Ha Oh jest również specjalistą w zakresie implantów ślimakowych, wciąż zgłębia swoją wiedzę na ich temat i poświęca im wiele artykułów. Ponadto recenzuje czasopisma naukowe, m.in. „The Jour-nal of International Advanced Otology” wydawane przez European Academy of Otology & Neuro-Otology.