Prof. Henryk Skarżyński honorowym członkiem ORL Danube Society

Prof. Henryk Skarżyński został Honorowym Członkiem ORL Danube Society – stowarzyszenia otorynolaryngologów z krajów naddunajskich (Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina), które powstało w roku 2018. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymianie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii.

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii od wielu lat aktywnie współpracuje z krajami naddunajskimi prowadząc działalność szkoleniową, badania przesiewowe m.in. w Rumunii i Mołdawii, a także angażując się w konsorcja ubiegające się o wspólne granty unijne na projekty naukowe.

Najbliższe sympozjum naukowe realizowane przez stowarzyszenie odbędzie się w Budapeszcie w roku 2022.