Prof. Henryk Skarżyński został ponownie wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych

W dniu 27 czerwca 2019 r., w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, odbyło się pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych, na którym prof. Henryk Skarżyński został ponownie wybrany na Wiceprzewodniczącego RGIB.

Ponadto podczas obrad powołano komisje problemowe, jak również dyskutowano nad kierunkami działań Rady.

Skład Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych:

Przewodniczący RGIB: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wiceprzewodniczący RGIB:

  • dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  • dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa
  • dr Andrzej Krueger, SBŁ Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia.

Sekretarz RGIB:

  • ITS dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego

Warto dodać, że Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

RGIB współdziała z reprezentacjami innych jednostek naukowych i organizacjami pozarządowymi, m. in.: Naczelną Organizacja Techniczną, Akademią Inżynierska w Polsce,  Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i in. Prowadzi także działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą. Ponadto organizuje konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, wystawy osiągnięć instytutów oraz konferencje prasowe.