10 Forum Rozwoju Mazowsza z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Forum Rozwoju Mazowsza. Były to dwa dni pełne dyskusji i wymiany doświadczeń o rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Najbardziej uroczystym momentem Forum, była Gala Konkursu „Liderzy Zmian 2019”, podczas której prof. Henryk Skarżyński odebrał wyróżnienie przyznane w kategorii „Nagroda Internautów” w podkategorii „Człowiek w centrum uwagi” za projekt „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.

W czasie Forum odbyło się wiele debat i paneli dyskusyjnych, podczas których pokazane zostało spektrum zmian, jakie dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonały się na Mazowszu na przestrzeni ostatnich 15 lat. Do współtworzenia wydarzenia zaproszeni zostali przedsiębiorcy, samorządy, uczelnie, ośrodki naukowe, czy organizacje pozarządowe. Podczas debat, prezentacji dobrych praktyk, innowacji technologicznych, czy inspirujących rozwiązań edukacyjnych i prospołecznych prezentowali oni swój wkład w rozwój Mazowsza. W programie Forum znalazły się także warsztaty, premierowe pokazy wynalazków, czy konsultacje z ekspertami z wielu dziedzin. Jednym z takich innowacjach projektów była prezentowana podczas Forum Kapsuła Badań Zmysłów, czyli wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczno – rehabilitacyjne wyposażone w narzędzia umożliwiające diagnostykę narządów zmysłów oraz narządu mowy, a także rehabilitację pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami tych narządów, w tym również monitoring i telerehabilitację.

Zalety kapsuły były jednym w tematów poruszanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego podczas Debaty „Pokonać niepokonane – Nowe standardy w medycynie i opiece nad pacjentami”. Polska wciąż odstaje od najbardziej rozwiniętych krajów europejskich w zakresie oczekiwanej długości życia i śmiertelności z powodu chorób cywilizacyjnych Publiczne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i na świecie. Średnio na zdrowie państwa OECD wydawały 9 proc. PKB. Powyżej 11 proc. wydają na zdrowie w  Niemczech, Szwecji i Francji. Na przeciwległym biegunie znajduje się Turcja – 4.3 proc., Meksyk z 5,8 proc. PKB i Polska z niespełna 6 proc. PKB. Polepszanie jakości życia, leczenie chorób i zapobieganie im, a także poprawa w ramach innych wyników zdrowotnych są głównym celem funkcjonowania systemów ochrony zdrowia.

– Obecnie nie ma na świecie takiego systemu urządzeń, dzięki któremu można wykonać badanie najważniejszych narządów zmysłów i mowy, w jednym miejscu i krótkim czasie. – mówił podczas debaty prof. H. Skarżyński – Aby diagnozować wady różnych zmysłów i zmysłów, pacjenci muszą odwiedzić kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt i nierzadko długie miesiące oczekiwań na konsultacje. Dla wielu diagnostyka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują z badań i leczenia.

Prof. Skarżyński przypomniał także, jak wiele różnych programów badań przesiewowych specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu mogli wykonać dzięki środkom unijnym: – W misję działalności naszego Instytutu od samego początku wpisana jest realizacja badań profilaktycznych i przesiewowych. Główne programy realizowane w ostatnich kilkunastu latach, które objęły ponad 1 500 000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, to program realizowany we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczeń Społecznych Rolników i KRUS-em, program realizowany z samorządem Warszawy oraz z samorządem Mazowsza. Badania przesiewowe są znakomitym przykładem właśnie szeroko rozumianego myślenia o wczesnym zapobieganiu i wykrywaniu różnych schorzeń, które mają wpływ na rozwój człowieka i jego codzienną komunikację z otoczeniem. Bardzo ważnym dla polskiej nauki i medycyny przykładem konkretnych działań, które zainicjowałem i koordynowałem, był program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich”. Zagadnienie to zostało włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE w 2011 r. Byłem głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod nazwą European Consensus Statement on Hearing, Vision and Speech Screening in Pre-School and School-Age Children. W następstwie tych działań realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęta została przez Parlament UE – w grudniu 2011 r. „Konkluzja Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Koordynuję także projekty kliniczne i naukowe z ponad 100 ośrodkami na wszystkich kontynentach, w tym badania przesiewowe słuchu dzieci szkolnych w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Południowej. – mówił podczas debaty prof. Henryk Skarżyński.

Członkowie debaty wielokrotnie odnosili się do działalności prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu IFPS z najwyższym uznaniem jako wzorcowego działania ma rzecz rozwoju powszechnej profilaktyki zdrowotnej.

Uczestnicy debaty zastanawiali się również, jak wobec ogromnego niedofinansowania systemu radzą sobie w Polsce organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy firmy technologiczne rozwijające innowacyjne rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej? Dzielili się również swoimi doświadczeniami, jak skutecznie korzystać z dostępnego w ramach funduszy unijnych finansowania?

W debacie wzięli udział także: dr n. med. Maciej Piróg Dyrektor Zarządzający pierwszą w Polsce Kliniką Budzik dla dzieci w śpiączce, Ewa Pawłowska Prezes Fundacji Integracja oraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego i Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Perspektywę innowacyjnych rozwiązań wspierających jakość życia niewidomych mieszkańców przedstawi natomiast Piotr Pecko Dyrektor Rozwoju Transition Technologies. Rozmowę poprowadziła Izabela Dessoulavy-Gładysz – Ekspert ds. komunikacji projektów zdrowotnych Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.