Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

5 października 2019 r., w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy świętowało jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji darczyńcy, współpracownicy, i przede wszystkim przyjaciele Stowarzyszania zostali wyróżnieni okolicznościowymi statuetkami. Symboliczne „złote serce” otrzymał także prof. Henryk Skarżyński, który został wyróżniony za wieloletnią pracę na rzecz niesłyszących i niedosłyszących pacjentów, w tym także podopiecznych Stowarzyszenia.

Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z niepełnosprawnością, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela. Założyciele cel ten realizują poprzez szczegółowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w życiu społecznym poprzez organizację różnego typy zajęć, warsztatów, spotkań integracyjnych.

Warto przypomnieć, że to właśnie wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi jest od lat wpisane w misję kierowanego przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jednym z priorytetowych działań zespołu specjalistów z Instytutu jest program badań przesiewowych słuchu u dzieci w różnym wieku.

Badania przesiewowe są znakomitym przykładem właśnie szeroko rozumianego myślenia o wczesnym zapobieganiu i wykrywaniu różnych schorzeń, które mają wpływ na rozwój człowieka i jego codzienną komunikację z otoczeniem. Bardzo ważnym dla polskiej nauki i medycyny przykładem konkretnych działań, które zainicjował i koordynował prof. H. Skarżyński, był program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich”. Zagadnienie to zostało włączone do priorytetu prezydencji Polski w UE w 2011 r. Profesor głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod nazwą European Consensus Statement on Hearing, Vision and Speech Screening in Pre-School and School-Age Children. W następstwie tych działań realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęta została przez Parlament UE – w grudniu 2011 r. „Konkluzja Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Prof. H. Skarżyński koordynuje także projekty kliniczne i naukowe z ponad 100 ośrodkami na wszystkich kontynentach, w tym badania przesiewowe słuchu dzieci szkolnych w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Południowej.

Dzięki tym działaniom w naszym kraju badania przesiewowe słuchu zostały przeprowadzone u ponad 1 mln dzieci wczesnoszkolnych rozpoczynających edukację szkolną.