Prof. Henryk Skarżyński odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów

Na wniosek Urzędu Patentowego RP Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał prof. Henrykowi Skarżyńskiemu odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Uroczystość nadania miała miejsce 28 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odznaczenie zostało nadane w uznaniu szczególnych zasług Profesora w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceremonia wręczenia odznak odbyła po uroczystym otwarciu konferencji z okazji 100. rocznicy przystąpienia Polski do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej pt. Własność Intelektualna Wczoraj i Dziś.

Warto przypomnieć, że działalność konstruktorska i wynalazcza prof. Henryka Skarżyńskiego była już wcześniej wielokrotnie nagradzana. Były to m.in.: nagrody I st. Ministra Zdrowia 1997, 1998, 2000, 2001; I Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2000; złote medale za wynalazki z dziedziny ochrony zdrowia, przyznane na Targach Wynalazczości w Paryżu, Brukseli, Genewie, Kuala Lumpur, na Ukrainie, Tajpej, Norymberdze, Waszyngtonie, Monako, Mołdawii, Malezji, Rumunii i Japonii w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013; 2018; nagrody i wyróżnienia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Ministra Nauki 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009; 2010, 2011 oraz 2014.

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” to resortowe odznaczenie nadawane m.in. twórcom projektów wynalazczych wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej, a także osobom wyróżniającym się współdziałaniem przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych, zwłaszcza dotyczących rozwiązań w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniającym się do popularyzacji twórczości technicznej, jak również do uzyskiwania i egzekwowania praw własności przemysłowej.