Prof. Henryk Skarżyński powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Minister Bartłomiej Chmielowiec powołał – 26.02.2020 r. – na 3 letnią kadencję członków Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Pośród ponad 20 ekspertów z różnych dziedzin medycyny, którzy będą służyć wsparciem, wskazywać wyzwania i na bieżąco je rozwiązywać, doradzać i przekazywać przydatne rekomendacje, znalazł się prof. Henryk Skarżyński. Rada ma charakter opiniodawczo – doradczy i będzie wspierać Rzecznika przy wykonywaniu ustawowych zadań.

– Cieszę się niezmiernie, że będą Państwo wspierać urząd Rzecznika Praw Pacjenta. Jesteście znakomitymi ekspertami w swoich dziedzinach – to dla mnie wielki zaszczyt, że chcecie Państwo wspierać urząd, stojący na straży praw pacjenta – powiedział Bartłomiej Chmielowiec – Chciałbym formułować propozycje zmian, które będą najkorzystniejsze dla systemu ochrony zdrowia ale przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta. Bez zaplecza merytorycznego i eksperckiego trudno jest tworzyć rozwiązania, które realnie zmieniłyby rzeczywistość polskiej ochrony zdrowia. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do prac w Radzie Ekspertów.

Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński: – Powołanie Rady Ekspertów to ważne wydarzenie. Powołaliśmy osoby, które chcą brać aktywny udział w pracach w obszarach bezpieczeństwa pacjenta, jego praw, jakości opieki i wielu innych – wskazał prof. Samoliński – Rzecznik Praw Pacjenta jest unikalną instytucją w systemie ochrony zdrowia. Jednym z zadań Ministra Bartłomieja Chmielowca jest wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie najważniejszych wyzwań w systemie ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów. My zaś, jako Rada Ekspertów, będziemy Ministra w tych obszarach  wspierać w ramach naszych możliwości, kompetencji i wiedzy.

W bieżącym roku działalność Rzecznika Praw Pacjenta będzie skupiać się szczególnie na problemach seniorów. Dlatego też w 2020 roku Rada Ekspertów w pierwszej kolejności zamierza koncentrować się na zadaniach z zakresu polityki senioralnej w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Starzenie się organizmu człowieka to proces nieuchronny, nieodwracalny i stale postępujący. Dotyczy całego, bez wyjątku, organizmu. Nie omija również narządu słuchu. Prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu jest warunkiem sprawnego komunikowania się i rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

– Podczas, gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie decydowały w ponad 90 proc. umiejętności manualne, obecnie o tym wszystkim decyduje zdolność komunikacji. – mówił prof. Henryk Skarżyński – Dobry słuch jest do niej niezbędny. Starzejące się społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, mają bowiem coraz większe problemy z różnymi częściowymi ubytkami słuchu. Tymczasem jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp do informacji oraz ich wymiana. To tylko nieliczne powody, dla których zamierzam aktywnie włączyć się w prace Rady.  – dodaje prof. Skarżyński.

W skład Rady powołano:

 1. Pan prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Rady.
 2. Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Banach;
 3. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz;
 4. Pan prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek;
 5. Pan dr n. med., MBA Jakub Gierczyński;
 6. Pan prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak;
 7. Pani prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska;
 8. Pan dr hab. n. prawn. Błażej Kmieciak;
 9. Pani Maria Libura;
 10. Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas;
 11. Pan dr n. med. Janusz Meder;
 12. Pan dr inż. Robert Mołdach;
 13. Pan prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko;
 14. Ks. dr Arkadiusz Nowak;
 15. Pan prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński;
 16. Pan dr n. med. Piotr Warczyński;
 17. Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
 18. Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki;
 19. Pani prof. dr hab. n. med. Maria Załuska;
 20. Pani lek. med. Anna Gręziak;
 21. Pani prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska.