Wykład prof. Henryka Skarżyńskiego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

W dniu 3 marca 2020 r., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie kapelanów i diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, chorych i niepełnosprawnych. Duchowni zapoznali się m.in. z problematyką dotyczącą przepisów RODO w pracy kapelana, a także prewencją i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych. Gościem specjalnym sesji był prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład pt.: „Słuch w rozwoju współczesnych społeczeństw świata”. Wykład ten został włączony w obchody Światowego Dnia Słuchu.

Po spotkaniu z prof. Henrykiem Skarżyńskim – otolaryngologiem, audiologiem i foniatrą, twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach – ks. dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia zaznaczył: – Do komunikacji z osobami, które nie słyszą lub niedosłyszą, a takich w szpitalach jest wiele, potrzeba konkretnej wiedzy. Posługa kapelana nie jest wyłącznie posługą duchową. Trzeba pamiętać, że pracujemy w środowisku medycznym, które musimy dobrze znać i wiedzieć jak się zachować. Na pewno potrzebna jest tu odpowiednia formacja, szkolenia zawodowe, spotkania, wymiana doświadczeń. Oczywiście posługa duchowa musi być na pierwszym miejscu, ale trzeba mieć na uwadze w jakie wchodzimy środowisko.

W swoim wykładzie prof. Henryk Skarżyński wielokrotnie podkreślał, że jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest komunikacja, dostęp do informacji oraz ich wymiana. Podczas, gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie w ponad 90 % decydowały umiejętności manualne, obecnie podstawowe znaczenie – u ok 90 % – ma zdolność komunikacji. Dobry słuch jest do niej niezbędny. Do historii przeszły słowa Seneki „Nie jest dobrze wszystko widzieć, nie jest dobrze wszystko słyszeć’. Rozwój medycyny pozwala nieść pomoc tysiącom a nawet milionom ludzi, którzy z powodu różnego typu niedosłuchów nie mogą normalnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Szczególnie dużo miejsca w swoim wykładzie prof. H. Skarżyński poświęcił najnowszym technologiom w leczeniu częściowej głuchoty, muzykoterapii i diagnostyce w Kapsule Badań Zmysłów – pierwszemu w świecie mobilnemu urządzeniu, które umożliwia pacjentowi samoobsługowe zbadanie 5 zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi, a także mowy i funkcji przetwarzania słuchowego. Ten innowacyjny system kontroli zdrowia umożliwiający jednoczesną diagnostykę i analizę zaburzeń zmysłów, pozwali szybko i bezboleśnie przebadać każdego chętnego.

– Do tej pory, żeby zdiagnozować poszczególne narządy, pacjenci musieli odwiedzić kilka ośrodków specjalistycznych. – mówił podczas wykładu prof. H. Skarżyński – Umożliwienie im tego w jednym miejscu, przy okazji np. zakupów w centrum handlowym, może wpłynąć na upowszechnienie się badań przesiewowych, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz budowanie solidarności międzypokoleniowej, na których nam bardzo zależy. Realizacja tego projektu wymagała od nas gruntownego przeglądu aktualnej wiedzy na temat metod i urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych wykorzystywanych u pacjentów z tego rodzaju zaburzeniami. To dużo pracy, ale przede wszystkim wspaniałe wyzywanie naukowe, ponieważ obecnie nie ma na świecie systemu urządzeń, dzięki któremu można by wykonać jednorazowo badanie wszystkich narządów zmysłów i mowy. System ten pozwala na podejmowanie wczesnych interwencji, wykrywanie chorób neurodegeneracyjnych w starzejących się społeczeństwach oraz pozwoli oprzeć politykę zdrowotną państwa o wyniki profilaktycznych badań populacyjnych. Wszystkie badania i projekty naukowe przez nas prowadzone mają na celu przede wszystkim polepszenia życia i zdrowia społeczeństwa. – dodał prof. H. Skarżyński.

Odsetek pacjentów dotkniętych schorzeniami narządów zmysłów rośnie, zarówno wśród dzieci jak i w grupie seniorów. Niewykryte i nieleczone zaburzenia u dzieci utrudniają ich rozwój, a po 65 roku życia są jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego i zawodowego. Jest szansa, że dzięki nowemu urządzeniu uda się w znacznym stopniu rozwiązać te problemy. Dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym będzie możliwe zebranie wszystkich wyników badań wykonanych w każdej Kapsule i przetworzenie ich w zintegrowany sposób, tak – aby łatwo można było wyciągnąć wnioski na temat wielu chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których diagnostyka jest możliwa.

Warto dodać, że ponadto w trakcie spotkania bp Stefan Regmunt, wieloletni przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia został uhonorowany odznaką odznaczeniem Ministra. Jak podkreśla ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i chorych, ks. bp St. Regmunt „był aktywnie zaangażowany w integrację środowisk medycznych, rozwiązywanie problemów poszczególnych grup zawodowych i promowanie różnorodnych inicjatyw duszpasterskich i społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych”.