ŚWIATOWY DZIEŃ SŁUCHU 2020

Światowy Dzień Słuchu został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 3. marca – jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie. Główne obchody organizowane są corocznie w siedzibie głównej WHO w Genewie. W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich i agencji partnerskich dołącza do Światowego Dnia Słuchu organizując szereg działań i wydarzeń w swoich krajach. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zły słuch nie musi Cię ograniczać” i jest zakrojona na szeroką skalę, gdyż szacuje się, że na poważny niedosłuch cierpi około 466 milionów ludzi na świecie, a rożne zaburzenia słuchu mające wpływ na codzienną komunikację ma ponad 1 mld ludzi. Przytłaczająca większość z nich mieszka w krajach o niskim lub średnim dochodzie, w których jest brak dostępu do niezbędnych usług medycznych. Z danych WHO wynika także, że średnio na świecie 83% osób, które powinny używać aparatów słuchowych, nie korzysta z nich. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania w obszarze profilaktyki i leczenia, to do 2050 roku liczba osób z dużymi uszkodzeniami słuchu wzrośnie do ponad 900 milionów.

Prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wraz z zespołem z dużym zaangażowaniem włączył się tegoroczne obchody Światowego Dnia Słuchu: – Każda inicjatywa namawiająca do badań przesiewowych czy wczesnej diagnostyki zasługuje na wyrazy uznania. Tym bardziej, że skala problemu jest znacznie większa niż oficjalne prognozy, co wynika z przeprowadzonych z naszej inicjatywy ogólnokrajowych badań przesiewowych u dzieci rozpoczynających edukację szkolną w Polsce oraz pilotażowych badań w ponad 20 krajach Azji, Afryki i Europy. Na szczęście mamy dostęp do wszystkich najnowszych technologii, wdrożyliśmy wiele pionierskich w skali światowej procedur klinicznych i wykonujemy jako jeden ośrodek od 17 lat, najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch (18,000-20,000 procedur rocznie). Możemy pomóc prawie każdemu, wyrywając go ze świata ciszy, osamotnienia, izolacji. Bardzo ważne jest dla mnie, by osoby niesłyszące i głęboko niedosłyszące mogły być nadal aktywne społecznie. A te, które urodziły się głuche, mogły rozwijać swój słuch, mowę i kolejne języki oraz inne umiejętności np. artystyczne. Postęp technologiczny, nasze międzynarodowe inicjatywy, takie jak europejskie konsensusy naukowe dotyczące badań przesiewowych u noworodków, niemowląt i dzieci szkolnych oraz zaangażowanie w najnowsze światowe programy leczenia różnych wad słuchu powodują, że Polacy jako jedni z pierwszych w świecie, mają dostęp do najnowszych technologii i metod leczenia.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz Instytutem Narządów Zmysłów aktywnie przyłączyły się do obchodów Światowego Dnia Słuchu 2020 organizując wiele działań klinicznych i naukowych:

  • Spotkanie międzynarodowej społeczności szkolących się, pacjentów i zespołu Instytutu w Światowym Centrum Słuchu z Małżonkami Prezydentów: Islandii Panią Elizą Reid oraz Polski Panią Agatą Kornhauser-Dudą;
  • 56. edycja – Window Approach Workshop (WAW) – unikalnych w świecie warsztatów chirurgiczno – naukowych przeznaczonych dla specjalistów z całego świata: lekarzy otochirurgów, ordynatorów oraz kierowników klinik specjalizujących się w leczeniu głuchoty za pomocą implantów słuchowych. W Warsztatach wzięli udział specjaliści z Arabii Saudyjskiej, Belgii, Bułgarii, Luksemburga, Niderlandów, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii oraz Włoch. W tym dniu odbyło się kilkadziesiąt operacji pokazowych;
  • 86. Akademia Otochirurgii – szkolenie krajowych kadr dla potrzeb diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu w ramach kształcenia podyplomowego w Polsce;
  • przesiewowe badania słuchu realizowane w ramach otwartego dnia przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów na terenie: Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie, Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy w Rzeszowie, Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy w Katowicach, Opolskiego Centrum Słuchu i Mowy w Opolu, Małopolskiego Centrum Słuchu i Mowy w Krakowie, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Słuchu i Mowy w Olsztynie, Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Gdańsku, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy w Ciechocinku;
  • otwarte badania słuchu i innych zmysłów na terenie Światowego Centrum Słuchu z wykorzystaniem najnowszych technologii np.: Kapsuły Badań Zmysłów;
  • specjalny wykład prof. Henryka Skarżyńskiego pt.: „Wpływ słuchu na rozwój współczesnego społeczeństwa” w Sekretariacie Episkopatu Polski dla duszpasterzy ds. zdrowia z całego kraju;
  • spotkanie z pacjentami-artystami biorącymi udział w Musicalu „Przerwana Cisza” i emisja filmowych fragmentów z Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”;
  • pokazowa sesja telefittingu, jako demonstracji najnowszych możliwości technologicznych polegających na ustawieniu implantu ślimakowego na odległość;
  • dystrybucja okolicznościowej kartki z życzeniami dla pacjentów.

Z okazji Światowego Dnia Słuchu wywiadów w stacjach radiowych udzielili Prof. Henryk Skarżyński oraz Prof. Danuta Raj-Koziak.

Informacja na temat Światowego Dnia Słuchu była umieszczona na stronach internetowych Instytutu (3 wersjach językowych) oraz na stronie Profesora H. Skarżyńskiego, a posty na naszych profilach dotarły do kilkudziesięciu tysięcy osób.

Więcej: https://www.facebook.com/WorldHearingCenter/photos/a.134935039983713/1983553941788471/?type=3&theater

https://whc.ifps.org.pl/2020/03/swiatowy-dzien-sluchu-2020/

http://henrykskarzynski.pl/pl/aktualnosci-pl/swiatowy-dzien-sluchu-2020.html