Prof. Henryk Skarżyński uhonorowany medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (POKL) w Warszawie, w dniu 9 lipca 2020 r., prof. Henryk Skarżyński został odznaczony pamiątkowym medalem. Medal wręczył Andrzej Kraśnicki, Prezes Komitetu. PKOL powstał w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce. To, że od razu został przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, było wyrazem uznania przez międzynarodowe grono polskiego państwa.

– Medal 100-lecia PKOL to wyraz naszego uznania i wdzięczności za pomoc medyczną dla polskich sportowców oraz szacunku dla osiągnięć naukowych Profesora Henryka Skarżyńskiego. Pan Profesor to postać wybitna w światowej medycynie – wspaniały lekarz, człowiek i przyjaciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego – powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOL.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). W 1997 r. zapoczątkował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty i zachowania przedoperacyjnych resztek słuchowych, a w 2002 zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z klasyczną częściową głuchotą. W 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za Jego specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”. Od 25 lat on sam, a od 17 lat wraz z całym zespołem wykonują najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Jest też autorem lub współautorem 18 patentów krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem ponad 1400 publikacji i ponad 3200 doniesień naukowych na zagranicznych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Przeprowadził pokazowe operacje dla ponad 4500 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów  podczas specjalnych 54 międzynarodowych warsztatów otochirurgicznych „Window Approach Workshop” oraz konferencji i kongresów kontynentalnych i światowych organizowanych w Kajetanach i Warszawie. Pokazowe operacje przeprowadzał w kilkunastu krajach w Azji, Ameryce Pd i Europie. Łącznie wykonał ich ponad 1000. Jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, UT USA (1998), doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Profesorem Nadzwyczajnym State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Kiszyniowie w Mołdawii (2013), Honorowym Profesorem Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku w Kirgistanie (2016). Członek ponad 20 zagranicznych oraz 8 krajowych najważniejszych towarzystw naukowych, w tym Członek Korespondent PAN. Laureat ponad 400 nagród państwowych, środowiska naukowego, medycznego, Kościoła i mediów. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu – największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym Jego zespół od 17 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. On sam wykonał ich ponad 200 tys.

Warto dodać, że Polski Komitet Olimpijski został założony 12 października 1919 roku w Krakowie pod nazwą Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Było to stowarzyszenie działaczy turystycznych, lekkoatletycznych oraz narciarskich. Pierwszym Prezesem został książę Stefan Lubomirski, a protektorat objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej przerwał przygotowania do startu biało-czerwonych w Antwerpii. Polacy zadebiutowali w igrzyskach cztery lata później w Paryżu. W igrzyskach olimpijskich w latach 1924-2018 polscy sportowcy łącznie wywalczyli 305 medali. Najwięcej medali zdobyła nieżyjąca już Irena Szewińska. Cztery razy na najwyższym stopniu podium stanął w chodzie Robert Korzeniowski.

Obecnie Komitet zajmuje się przede wszystkim organizacją udziału reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich, a także upowszechnianiem idei olimpijskiej, promocją sportu oraz reprezentowaniem polskiego sportu w organizacjach międzynarodowych, w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.