Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż w dniach 26.08 – 28.08. 2020 r. z Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach przeprowadzone zostanie zdalne szkolenie dla lekarzy, pragnących zapoznać się z problematyką diagnostyki i leczenia operacyjnego zaburzeń głosu objętych wspólna nazwą Fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w Szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z informacjami dot. Szkolenia dostępnymi na stronie:

https://whc.ifps.org.pl/projekty/ksztalcenie-lekarzy-w-centrum-zaawansowanych-technik-operacyjnych-swiatowego-centrum-sluchu-instytutu-fizjologii-i-patologii-dla-potrzeb-otochirurgii-rynochirurgii-fonochirurgii-chirurgii-oczodolu/

Zapraszamy do uczestnictwa – po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w Regulaminie, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w I edycji jest ograniczona (25).


Koordynator Centrum