2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 za nami

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić on-line, a po zakończeniu Kongresu dostępne są na kanale World Hearing Center /Światowe Centrum Słuchu/ wideo na YouTube.

Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla nas wszystkich.

– Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji Kongresu, który odbył się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie. – mówił prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej Kongresu. – Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz panelach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w ubiegłym roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk i Radą Główną Instytutów Badawczych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko lekarze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas – liderach, ludziach sukcesu, przedstawicielach różnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy jak się leczyć, niezależnie od tego co każdego dnia przynosi pandemia. Zwłaszcza, gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony nie omijają nas żadne choroby tylko, dlatego, że jest pandemia. Ten Kongres jest inny niż te, które organizowaliśmy w przeszłości. – mówił podczas otwarcia Kongresu prof. Henryk Skarżyński. – Ale bardzo liczna grupa naukowców, ekspertów z różnych dziedzin oraz współorganizatorów paneli w czołowych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uznała, że powinien być zorganizowany. Główny ciężar spraw organizacyjnych spoczął na społecznej pracy członków zespołu Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów, przy wsparciu Partnera wspierającego PKN Orlen.

W ramach 2. Kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Podczas Kongresu miało miejsce blisko 250 wystąpień.

Doceńmy codzienny heroiczny wysiłek świata medycznego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli leczeni. Trzeba pamiętać, że medycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które powodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo naczyniowego, nowotwory, choroby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Skupiamy się na walce z pandemią, ale nie możemy w żadnym razie zapominać o innych chorobach. W dobie zmieniającej się realiów ochrony zdrowia eksperci pokażą, jakie są możliwe rozwiązania i jakich skutków społecznych możemy uniknąć w czasach, w których wszystko się zmienia, w których prawdopodobnie nic już nie będzie takie same – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powiedział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.

Listo od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego odczytała Magdalena Beyer, Doradca Sekretarza Stany KPRM.  

Chociaż walka z pandemią zdominowała nasza rzeczywistość nie zapominamy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej chcemy, bowiem jak najwcześniej wykrywać choroby i zapobiegać ich rozwojowi. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz medyczny. Jest tak przygotowany, aby stanowił okno do realizacji wielu procedur w obszarze schorzeń onkologicznych i schorzeń rzadkich. Ma także służyć w budowie kompetencji polskich lekarzy i umożliwieniu im pracy na najnowocześniejszym sprzęcie z zastosowaniem najnowszych procedur. Jestem przekonany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia. W 2021 roku na ochronę zdrowia zaplanowaliśmy środki w wysokości 120,6 miliarda złotych, a więc o 12,7 miliarda więcej niż w roku bieżącym. To środki na programy polityki zdrowotnej, zakup szczepionek, na potrzeby programu szczepień ochronnych oraz – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – przeznaczane na świadczenia wysoko wyspecjalizowane, leki dla osób po 75 roku życia i działalność zespołów ratownictwa medycznego – Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.  

Premier w odczytanym liście zaznaczył, że kolejnym celem rządu jest dalsza informatyzacja systemu ochrony zdrowia między innymi e-skierowania oraz aby do 2022 roku wszystkie dane na temat zdrowia Polaków zostały przeniesione do systemów informatycznych.

Swoje przemówienie wygłosiła również dr Paloma Cuchi, Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę – Ta Konferencja poświęcona m.in. COVID -19 i walce z pandemią w Polsce przypada w znakomitym momencie. Znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii, w szczególności cała północna półkula. Czeka nas kilka bardzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza, że niektóre kraje wkroczyły już na ścieżkę niebezpiecznego wzrostu. W zbyt wielu krajach obserwujemy wykładniczy wzrost liczby przypadków. Prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii, a przecież to dopiero październik. WHO wzywa przywódców do podjęcia natychmiastowych działań w celu niedopuszczenia do niepotrzebnych zgonów, uchronienia służb medycznych przed zapaścią i ponownego zamknięcia szkół – mówiła.

Jednocześnie wezwała wszystkie Państwa, do przeprowadzenia pięciu kluczowych działań w walce z pandemią:

  • Należy ocenić obecną sytuację epidemiologiczną w kraju na podstawie najnowszych dostępnych danych. Przeprowadzić prostą analizę, uwzględniającą pozytywny, negatywny i ekstremalnie negatywny scenariusz. Państwa, którym udało się skutecznie opanować transmisję COVID-19, w tej chwili powinny podwoić wysiłki, aby utrzymać transmisję na niskim poziomie, zachowując czujność i gotowość do identyfikowania nowych przypadków oraz szybkiego reagowania. Nie mogą pozwolić, aby wirus ponownie wymknął się spod kontroli.
  • W państwach, w których rośnie liczba stwierdzonych przypadków oraz obłożenia szpitali należy możliwe najszybciej wprowadzić niezbędne zmiany i działania korygujące.
  • Należy w otwarty i zrozumiały sposób informować opinię publiczną o stanie epidemiologicznym w kraju i o tym, co muszą robić wszyscy obywatele, abyśmy mogli razem przetrwać pandemie.
  • Trzeba wprowadzić rozwiania systemowe, które ułatwią obywatelom przestrzeganie zalecanych środków ostrożności.
  • Wszystkie państwa powinny wprowadzić podstawowe działania w zakresie kontaktowania się z osobami zakażonymi i pozostać z nimi w kontakcie w celu przekazywania im konkretnych instrukcji postępowania.

Zaproszeni goście mówili m.in. o działaniach władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych na rzecz zdrowia Polaków, nauczaniu przed- i podyplomowym w czasie pandemii COVID-19, roli i miejscu instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii COVID-19 czy szeroko rozumianej ochronie zdrowia w czasie pandemii.

Zdrowie Polaków to dziś najpilniejsze i najważniejsze zagadnienie. Zdrowie jest naszą wspólną troską. Edukacja społeczna w tej dziedzinie, której poświęcony jest tegoroczny Kongres to wartość nieoceniona bez niej trud lekarzy, pracowników medycznych, naukowców i ekspertów nie przyniesie pożądanego efektu. Potrzebna nam jest solidarna współpraca wszystkich pokoleń i specjalistów różnych dziedzin, aby kształtować postawy prozdrowotne, promować odpowiedzialność za siebie i współobywateli. Dzisiaj stoimy w obliczu pandemii wieżę, że przejdziemy ją zwycięsko, ale musimy się zmobilizować i przestrzegać obostrzeń. Rząd nieustannie monitoruje zagrożenie i codziennie stara się stosować strategię walki z wirusem SARS-COV-2. Tak, aby jak najskuteczniej odpowiadała na potrzeby obecnej sytuacji i chroniła Polaków. Rządowa strategia ma trzy główne cele. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i wsparcie seniorów, odpowiedni dostęp do leczenia pacjentów z COVID-19 oraz podejmowanie takich działań, aby miały jak najmniejszy wpływ na gospodarkę i życie codzienne Polaków – czytamy w liście Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

W dyskusji o zdrowiu nie mogło zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, medium czy autorytetu. Dlatego też formuła tegorocznego Kongresu została rozszerzona o transmitowane przez Internet panele, które odbyły się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami Kongresu zostali naukowcy w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.