Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony medalem PAN

26 października 2020 r., podczas uroczystości otwarcia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN, uroczyście przekazał Medal Polskiej Akademii Nauk. Nagrodę, w imieniu własnym oraz całego zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, odebrał prof. Henryk Skarżyński. Medal – na wniosek Prezesa PAN – został przyznany „za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”.

Działalność naukowa w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zajmuje miejsce szczególne. Prof. Henryk Skarżyński dużą wagę przywiązuje do łączenia działalności naukowej i szkoleniowej, wychodząc z założenia, że w ten sposób zapewnia się najbardziej efektywny i harmonijny rozwój kadry naukowej oraz całego Instytutu. Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z: otorynolaryngologią, audiologią, foniatrią, genetyką, rehabilitacją, inżynierią biomedyczną, biocybernetyką, akustyką, telemedycyną.
Warto dodać, że nie jest to pierwsze wyróżnienie przyzna przez Polską Akademię Nauk. W roku 2012 prof. Henryk Skarżyński – na wniosek Wydziału Nauk Medycznych i w oparciu o rekomendacje Kapituły – otrzymał medal im. Mikołaja Kopernika PAN. Medal ten przyznawany tylko najwybitniejszym naukowcom.