Musical „Przerwana Cisza” laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawa

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej, którego organizatorem i fundatorem jest m. st. Warszawa. W tym roku pierwszą nagrodę w kategorii „inne, wspaniałe projekty” otrzymał prof. Henryk Skarzyński za musical „Przerwana Cisza”. Gala Konkursu, przeniesiona do Internetu, odbyła się 25 listopada 2020 r., a prowadziły ją red. Agnieszka Szydłowska i Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej.

– Warszawa jest miastem, które jako pierwsze stworzyło miejski program edukacji kulturalnej. – mówił Prezydent m. st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, kierując swoje słowa do uczestników Gali. – To wyjątkowa inicjatywa, bo tworzyło ją całe środowisko. Od instytucji i placówek edukacyjnych, po organizacje pozarządowe. Jako jedyne miasto przyznajemy od 10 lat Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Nagradzamy ją najlepszych nauczycieli, animatorów i edukatorów, doceniając zrealizowane przez nich projekty. Dzięki aktywnym działaniom tych wszystkich osób zaangażowanych w edukację kulturalną w Warszawie, dokonała się w naszym mieście ogromna przemiana w postrzeganiu jej znaczenia. – dodał Prezydent Trzaskowski.

„Przerwana Cisza” to pierwszy w świecie musical z udziałem pacjentów i użytkowników implantów słuchowych. Historie, losy i problemy autentycznych pacjentów, którzy urodzili się głusi, głęboko niedosłyszący, tracili słuch w późniejszym okresie życia, a także mieli inne problemy ze słuchem, poznaliśmy dzięki pomysłodawcy i autorowi libretta prof. Henrykowi Skarżyńskiemu – światowej sławy otochirurgowi i specjaliście z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Kompozytorem muzyki oraz kierownikiem muzycznym „Przerwanej Ciszy” był kompozytor i aranżer, prof. Krzesimir Dębski, reżyserem musicalu zaś – związany z Warszawską Operą Kameralną – światowej sławy reżyser  Michał Znaniecki. Za scenografię odpowiadał Luigi Scoglio. W musicalu obok profesjonalnych artystów – występują artyści-pacjenci, podopieczni prof. Henryka Skarżyńskiego.

Prof. Henryk Skarżyński prezentując widzom Gali i internautom idee musicalu mówił: – „Przerwana Cisza pokazuje, że można dokonać pewnych osiągnięć w nauce, medycynie i zaoferować komuś powrót, wejście do świata dźwięków. Może to się wiązać z rozwojem życia, edukacji, a nawet umiejętności i możliwości artystycznych pacjenta.

Celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie. Do tegorocznej XI edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2020 zgłoszono 104 wnioski. W pierwszym etapie Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych WPEK wyłoniła 62 projekty. Organizatorów bardzo cieszy coraz większa popularność nagrody, jednak najważniejsze są efekty działań wyróżnionych, czyli fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej.