Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”

Kierowany – nieprzerwanie od 25 lat – przez prof. Henryka Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”. Dwudziesta edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”, zakończona została uroczystą Galą on-line 14 stycznia 2021 r. Wśród laureatów znaleźli się także m. in. prof. Andrzej Matyja, Marcin Jędrychowski, dr Izabela Ciuńczyk, prof. Robert Flisiak, prof. Andrzej Horban, prof. Krzysztof Simon i prof. Małgorzata Krajnik.

W uzasadnieniu wyboru przygotowanym przez członków Kapituły czytamy: „Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to fenomen naukowy, dydaktyczny i kliniczny. Jest symbolem perfekcyjnie zorganizowanego szpitala, w którym leczy się setki pacjentów, ale i przeprowadza kolejne nowatorskie operacje. Przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Instytutu to sukces prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, międzynarodowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, konsultanta krajowego ds. otorynolaryngologii. Sformułowanie „po raz pierwszy” bardzo często pojawia się przy jego nazwisku. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe w 1992 roku, pniowe w 1998 roku, ucha środkowego w 2003 roku. W 2002 roku opracował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 roku zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta, uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto Profesor wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii. Wszystkie te przełomowe operacje potrzebowały świetnie zorganizowanych ośrodków. I dlatego je tworzył. Jest inicjatorem i organizatorem drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center”, Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu i wreszcie Światowego Centrum Słuchu. Ostatnie dokonania to seria pierwszych w Polsce i naszej części Europy operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów, które poprawiają słuch u pacjentów po wcześniejszych nieudanych operacjach.”

– Nasze osiągnięcia od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce i instytucje międzynarodowe. – mówił z okazji otrzymania wyróżnienia prof. Henryk Skarżyński. – Placówka była wielokrotnie odwiedzana przez przedstawicieli rządu, parlamentu, zagraniczne delegacje i głowy państw, Pierwsze Damy. Wszyscy podkreślali, że jest on unikatowy w skali światowej, a warunki, jakie zapewnia pacjentom, powinny być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wśród licznych Gości wzbudzał fakt, że IFiPS, który w roku 2021 obchodzi 25 rocznicę istnienia, zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie. W tym czasie zrealizowano blisko pół miliona różnych procedur chirurgicznych, ponad 3,5 mln badań i konsultacji, pod opieką pozostaje m.in. ponad 10 tys. użytkowników implantów. Od ponad 17 lat wykonywanych jest tu najwięcej w świecie w procedur w zakresie otochirurgii, fonochirurgii i rynochirurgii. Instytut nigdy nie popadł w zadłużenie ciągle doskonaląc swoją pracę, wdrażając i rozwijając nowe technologie, wskazując nowe, kolejne, docelowe grupy pacjentów do nowych w skali światowej procedur. W Instytucie zrealizowane zostały liczne projekty krajowe i międzynarodowe, pionierskie programy naukowe i kliniczne, których wyniki wyznaczyły nowe standardy postępowania terapeutycznego w tym obszarze medycyny. – dodaje prof. H. Skarżyński.

Warto dodać, że w skład Kapituły Konkursu wchodzą wybitne osobowości polskiej medycyny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji oraz członkowie władzy ustawodawczej. Nagrody zostały rozdane podczas Gali online, której towarzyszyła konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021”, poświęcona tematom zdrowia publicznego w dobie pandemii, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych.

Wyróżnienie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” nie jest jedyną w historii nagrodą przyznaną przez wydawnictwo Termedia: w roku 2004 prof. H. Skarżyński otrzymał tytuł „Lider Roku 2004 – Zdrowie Publiczne, w roku 2007 nagrodę specjalną „Człowiek Roku 2007 w Ochronie Zdrowia”, zaś w roku 2012 – wyróżnienie „Top Medical Trends 2012” – przyznane wspólnie przez Teremdia oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.