Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 18.01 – 20.01.2021 r. w  Światowym Centrum Słuchu zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Rynochirurgii.

Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie Programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE.

Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także bezpośrednich transmisji z Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach oraz sal operacyjnych. Transmisja na żywo realizowana będzie z bieżącym komentarzem lekarza przeprowadzającego zabieg.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu on-line przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Liczba miejsc w każdej edycji jest ograniczona. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać do 15.01.2021 r.

Szczegóły, program oraz dokumenty dot. szkolenia dostępne są na stronie internetowej: https://whc.ifps.org.pl/projekty/ksztalcenie-lekarzy-w-centrum-zaawansowanych-technik-operacyjnych-swiatowego-centrum-sluchu-instytutu-fizjologii-i-patologii-dla-potrzeb-otochirurgii-rynochirurgii-fonochirurgii-chirurgii-oczodolu/