Prof. Monika Ołdak laureatką stypendium Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Profesor Monika Ołdak, kierownik Zakładu Genetyki Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, znalazła się w gronie 3 polskich naukowców, którzy otrzymali stypendium Fulbright STEM Impact Award.

Program STEM Impact Award fundacji Fulbrighta skierowany jest do aktywnych badaczy i badaczek reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Każdego roku stypendium otrzymuje pięciu kandydatów wyróżniających się dorobkiem naukowym i poziomem wnioskowanego projektu realizowanego w jednostce goszczącej.

Profesor Monika Ołdak w ramach otrzymanego stypendium spędzi 6 tygodni w laboratorium  dr. Davida W. Raible w Zakładzie Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie Waszyngtońskim, Seattle, WA, USA, gdzie realizować będzie badania dotyczące weryfikacji udziału genów w powstawaniu niedosłuchu z wykorzystaniem modelu zwierzęcego danio pręgowanego.

Zaplanowane badania są wynikiem i stanowią zarazem kontynuację projektu prof. Moniki Ołdak SONATA BIS 6 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, który realizowany jest w Zakładzie Genetyki instytutu Fizjologii Patologii Słuchu od 2017 r.