Prof. Henryk Skarżyński laureatem Orła stulecia „Rzeczpospolitej”

W setną rocznicę założenia dziennika „Rzeczpospolita” redakcja przyznała nagrody wybitnym ludziom nauki, kultury i sportu, filantropom oraz zasłużonym instytucjom. Uroczysta Gala Orłów odbyła się, 25 czerwca 2021 r. w Operze Krakowskiej. Orła stulecia „Rzeczpospolitej” w kategorii nauka odebrał prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W laudacji kapituła nagrody podkreśla, że „prof. Henryk Skarżyński jest jednym z najważniejszych polskich lekarzy i naukowców. Nie tylko dzielnie niesie kaganek wiedzy i oświaty, posuwa do przodu dziedzinę, którą się zajmuje od wielu dekad, ale jest na dodatek sprawnym menedżerem umiejącym perfekcyjnie zorganizować swój warsztat pracy. Otolaryngolog, audiolog i foniatra. Twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając słuch osobie głuchej i uruchomił stały program stosowania implantów słuchowych. Jako pierwszy w świecie wykonał 12 lipca 2002 r. – stworzoną przez siebie metodą PDCI (częściowa głuchota) operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie u osoby dorosłej, a następnie w roku 2004 u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych. Jest autorem i współautorem ponad 1000 prac naukowych. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. A przede wszystkim, dobry i oddany ludziom lekarz i człowiek”.

– Dziękuję za wyjątkowe wyróżnienie przyznawane w wyjątkowych okolicznościach -100-lecia pierwszego dziennika w odrodzonej ojczyźnie, w tak wybitym gronie laureatów. Dziękuję za dostrzeżenie mojej ponad 40 letniej pracy klinicznej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.  Jako lekarz i mikrochirurg staram się, by polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi na świecie- z zespołem tylko w pierwszym kwartale tego roku pewnych wysokospecjalistycznych procedur zrobiliśmy więcej niż wszystkie ośrodki w USA. Od około 20 lat wykonujemy najwięcej operacji poprawiających słuch w świecie –  powiedział prof. H. Skarżyński, odbierając nagrodę.

Prof. Henryk Skarżyński laureatem Orła stulecia „Rzeczpospolitej” (fot. M. Szachowski)

Wśród laureatów Orłów stulecia „Rzeczpospolitej” znaleźli się: Andrzej Stasiuk (kategoria literatura), Zbigniew Preisner (kategoria muzyka), Agata Kulesza, Janusz Gajos (kategoria film i teatr), Narodowy Stary Teatr (kategoria instytucja kultury), PGNiG (kategoria mecenas kultury), Anna Dymna (kategoria działalność charytatywna), Grupa Lotos (kategoria mecenas sportu), Caritas Polska (kategoria instytucja charytatywna), Wisła Kraków (kategoria instytucja sportu), Agnieszka Radwańska, Adam Małysz (kategoria sport), Polska Akademia Nauk (kategoria instytucja nauki).

Laureatów wybierała kapituła złożona z kierownictwa redakcji „Rzeczpospolitej”. Uroczystość wręczenia Orłów stulecia zakończył koncert „Arie oper świata” z udziałem znakomitego barytona Artura Rucińskiego.