Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony

Obchodzący w tym roku Jubileusz 25-lecia istnienia Instytut Fizjologii Patologii Słuchu, którym od samego początku kieruje jego pomysłodawca i założyciel prof. Henryk Skarżyński, otrzymał kolejne wyróżnienie. Podczas jubileuszowej Gali w Filharmonii Narodowej w dniu 9 września, otrzymaliśmy Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. Odznaczenie wręczył Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz. Medal został przyznany przez Zarząd ZBP w uznaniu szczególnych zasług dla zdrowia Polaków.

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony głównie jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości. Jest jednak także przyznawany za osiągnięcia naukowe i społeczne. W centralnej części jego awersu znajduje się portret Mikołaja Kopernika, autora traktatu „Monete cudende ratio” – „Rozprawa o urządzeniu monety” z 1526 r. Fragment tego dokumentu został odwzorowany na rewersie.

Warto dodać, że nie jest to pierwsza nagroda przyzna przez Związek Banków Polskich. W roku 2017 ZBP wraz Fundacją „Promyk Słońca” przyznał prof. Henrykowi Skarżyńskiemu nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.