Światowe Centrum Słuchu nagrodzone

Kierowane od początku istnienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostało nagrodzone w Konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020”. Pierwsze miejsce w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów”, Centrum zajęło ex aequo ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Uroczysta Gala odbyła się 30 września 2021 r., w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie. Nagrodę odebrał prof. Henryk Skarżyński.

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Dyplom – Bezpieczny Szpital Przyszłości

– Spośród 7 kategorii konkursu moim zdaniem największe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa pacjentów i redukcji zdarzeń niepożądanych, a szczególnie zakażeń szpitalnych. Walcząc z koronawirusem nie możemy zapominać o „normalnych” zakażeniach szpitalnych, bo ten problem jest może aktualnie słabiej akcentowany, ale cały czas pozostaje bardzo ważny – mówi Przewodniczący Kapituły Konkursu dr n. med. Marek Tombarkiewicz, podczas ceremonii wręczenia nagród.

Światowe Centrum Słuchu zostało nagrodzone za projekt: „Kapsuła badań zmysłów”, której pomysłodawcą jest prof. Henryk Skarżyński. Powstała ona w wyniku realizacji Projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. W ramach prac projektowych opracowano innowacyjne urządzenia, procedury badań, testy przesiewowe oraz diagnostyczne. Opracowana Kapsuła umożliwia samodzielne wykonywanie badań przesiewowych narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy, tak niezbędnych w procesie komunikacji międzyludzkiej. Pozwala również na prowadzenie populacyjnych testów przesiewowych w różnych grupach wiekowych oraz zawodowych, a opracowany model badań przesiewowo-diagnostycznych w Kapsule, wsparty wynikami badań ankietowych, pozwala na znaczne zwiększenie precyzji w wykrywaniu zaburzeń zmysłów, przy jednoczesnej minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie badań. Dzięki możliwości korzystania z telemedycyny, lekarze specjaliści mogą przeprowadzać konsultacje, zalecać wykonywanie innych badań oraz nadzorować procesy rehabilitacji.

Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk.