Wyjątkowy dzień z Honorowym Obywatelem Czyżewa

Wielowiekowa historia, ciekawe tradycje i kultura, ale przede wszystkim wspaniali Mieszkańcy, to najważniejsze bogactwa miasta i gminy Czyżew. Miejsca, z którego pochodzi prof. Henryk Skarżyński, do 2014 roku jego Honorowy Obywatel. 29 września 2021 r., dzięki zaproszeniu Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej, prof. H. Skarżyński miał niecodzienną okazję spotkać się niemal ze wszystkimi.

Pani Burmistrz, zwracając się do Honorowego Obywatela podziękowała Mu za wszelką życzliwość i serdeczność okazywaną mieszkańcom gminy. Podkreślała też dumę z faktu, że z Gminy Czyżew wywodzi się światowa sława w dziedzinie medycyny – profesor Henryk Skarżyński, który zawsze podkreśla więzi łączące go z ziemią czyżewską. Wyrazem wdzięczności mieszkańców Gminy Czyżew za wszelką dobroć było szklane serce, wręczone przez Burmistrz i Przewodniczącego Rady Miejskiej, z dedykacją: „Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”. Główny bohater spotkania – prof. H. Skarżyński przedstawił zgromadzonym film prezentujący dorobek i osiągnięcia swojej 30 – letniej walki z głuchotą. Obecni przedstawiciele władz samorządowych w swoich wystąpieniach wyrażali uznanie dla światowych sukcesów prof. H. Skarżyńskiego, jak również dla jego dorobku.

– Panie Profesorze, przyjeżdża i powraca Pan dziś w rodzinne strony, a my mamy tylko nadzieję, że będzie się Pan tu czuł dobrze, wśród osób bliskich i serdecznych przyjaciół. – mówiła podczas uroczystości Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. – Cieszę się, że mogliśmy dostarczyć Panu tyle wzruszeń. Zapewniamy, że tu zawsze znajdzie Pan grono życzliwych osób.

Był to ważny i ciekawy dzień nie tylko dla Pana Profesora, ale także dla mieszkańców Gminy Czyżew. Tego dnia pracownicy Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach prowadzili badania słuchu, smaku i węchu, które cieszyły się wśród mieszkańców dużą popularnością, o czym świadczy liczba prawie 100 przebadanych pacjentów.