Prof. Henryk Skarżyński nagrodzony przez członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Podczas uroczystego otwarcia XXXV World Congress of Audiology, które miało miejsce w Kajetanach 10 kwietnia 2022 r. prof. Henryk Skarżyński otrzymał Medal od członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi im. Przemysława Wiktora Odrowąża Pieniążka. Medal wręczył przewodniczący Oddziału dr n. med. Patryk Hartwich z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i prof. Jerzy Tomik, kierownik tej Kliniki.

Odznaczanie zostało przyznane prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za całokształt działalności klinicznej i naukowej, która doskonale odzwierciedla sentencję umieszczoną na Medalu im. Przemysława Wiktora Odrowąża-Pieniążka – „Labores pariunt honores”, czyli „Trudy przynoszą zaszczyty”.

Warto także dodać, że prof. Przemysław Pieniążek to pionier otorynolaryngologicznej specjalności, pierwszy samodzielny pracownik naukowy w tej dziedzinie na ziemiach polskich. Jako pierwszy lekarz na świecie, w 1884 r. obejrzał całą tchawicę i oskrzela u żywego człowieka przez zaprojektowany przez siebie wziernik (lejek Pieniążka) wprowadzony do otworu tchawiczego u dziecka po tracheotomii, tworząc nową metodę– tracheo- bronchoskopię dolną. Miało to miejsce na 10 lat przed laryngo- i tracheo bronchoskopią bezpośrednią noszącą obecnie imię Gustava Killiana.