Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony „Okularami Marii Grzegorzewskiej”

W dniu 25 maja 2022 r. – podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został nagrodzony „Okularami Marii Grzegorzewskiej”. Nagroda Senatu APS została przyzna w uznaniu za zasługi w zakresie innowacji badawczych i medycznych oraz realnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Nagroda została przyznana na posiedzeniu zwyczajnym Senatu Akademii 20 października 2021 r., czyli w roku jubileuszu 25-lecia IFPS.

– Nie ma w Polsce ani we współczesnej światowej medycynie drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także w skali międzynarodowej. – mówił z okazji jubileuszu prof. Henryk Skarżyński, założyciel i wieloletni dyrektor placówki. – To wielki sukces i efekt mojej pracy i mojego zespołu. 30 lat temu rozpocząłem przygotowania do wdrożenia w Polsce programu leczenia głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych, przeprowadziłem wiele pionierskich operacji, stworzyłem w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z mojej inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 12 tys. użytkowników implantów słuchowych. Do dziś w Instytucie przeprowadzono ponad 4 mln badań i konsultacji oraz zrealizowano ponad 600 tys. procedur chirurgicznych.

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wpisują się w misję naszej uczelni i wyróżniają się w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia czy defaworyzowanych społecznie. 

W ubiegłych latach statuetką Okulary Marii Grzegorzewskiej wyróżnione zostały m.in. Polska Akacja Humanitarna,  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.