Podpisano umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 11 maja 2022 r. prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, podpisali umowę o współpracy.  Przedmiotem umowy jest partnerska współpraca w zakresie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także realizacja wspólnych projektów z zakresu prewencji oraz orzecznictwa lekarskiego związanych z ryzykiem niezdolności do pracy spowodowanej zaburzeniami, wadami i chorobami narządów zmysłów, w tym narządów: słuchu, głosu, równowagi, węchu i smaku.

Instytut, który w wyniku tego porozumienia otrzymał tytuł Partnera, będzie współpracował z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie promocji i działań informacyjnych, edukacyjnych, badawczych, a takle realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, badawczych, wydawniczych. Umowa obejmuje także wzajemną promocję podczas wydarzeń, ecevntów, kongresów, konferencji organizowanych przez obie strony. 

Warto dodać, że eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od roku 2019 aktywnie uczestniczą w kolejnych edycjach Kongresu „Zdrowie Polaków”. Kongres tradycyjnie i corocznie odbywa się także pod patronatem honorowym ZUS.