Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W dniu 27 maja 2022 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z okazji Święta Uczelni, odbyła się uroczysta Sesja Senatu UKSW, podczas której nadano tytuł doktora honoris causa tej uczelni prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henrykowi Skarżyńskiemu. Na uroczystości, która odbyła się w przeddzień liturgicznego wspomnienia patrona Uczelni bł. Stefana Wyszyńskiego zgromadzili się licznie zaproszeni goście – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy warszawskich uczelni, a także społeczność akademicka UKSW: wykładowcy, pracownicy administracji, studenci i doktoranci.

– Dzisiejsza uroczystość jest jakby zwieńczeniem starań UKSW o kształcenie przyszłych kadr medycznych – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. –  Profesor Henryk Skarżyński staje się niejako patronem Wydziału Medycznego, ponieważ otrzymuje na naszym Uniwersytecie pierwszy tytuł doktora honoris causa w zakresie nauk medycznych. Jesteśmy dumni, że tak znamienity człowiek, kreator i twórca współczesnych trendów medycznych, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i naukowców dołącza do wyjątkowego grona naszych doktorów honorowych.

Jego Magnificencja Rektor, zwracając się do honorowego doktora UKSW, powiedział: – Jest Pan dla nas przykładem i wielkim wsparciem oraz ambasadorem w dalszym rozwijaniu nauk medycznych na UKSW.

Prof. Henryk Skarżyński jest uznanym w świecie otochirurgiem, otologiem – specjalistą w dziedzinach medycyny: otolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Akademię Medyczną w Warszawie ukończył w 1979 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 r. (rozprawa: Stan naczyń limfatycznych błony śluzowej w raku krtani), doktora habilitowanego medycyny – w 1989 r. (rozprawa: Badania kliniczne i doświadczalne układu chłonnego gardła dolnego w zdrowiu i w chorobie nowotworowej), a tytuł naukowy profesora nauk medycznych – w roku 1995. Przez dwadzieścia lat (1980–2000) był pracownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W Akademii zajmował kolejno stanowiska: asystenta (1980), starszego asystenta (1982), adiunkta (1985), docenta (1990), profesora nadzw. Akademii Medycznej (1993), oraz pełnił funkcje: zastępcy ordynatora oddziału, ordynatora oddziału, zastępcy kierownika Kliniki Otolaryngologii (1989–1996).

W latach 1994–1998 pełnił funkcję specjalisty krajowego ds. audiologii, a następnie konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii (1998– 2001 i 2008–2011). Nieprzerwanie od 2011 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii.

W latach 2002–2018 prof. H. Skarżyński pełnił funkcję kierownika Katedry Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie uruchomił w IFPS program muzykoterapii wspierający szczególnie rozwój słuchowy osób, które są użytkownikami różnych implantów słuchowych.

Prof. H. Skarżyński jest profesorem honorowym Brigham Young University w Provo w stanie Utah w USA (1998), doktorem honoris causa już trzech uczelni: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2014), profesorem nadzwyczajnym State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Kiszyniowie w Mołdawii (2012), profesorem honorowym Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku w Kirgistanie (2016). Uzyskane tytuły odzwierciedlają jego szczególną współpracę z tymi ośrodkami oraz wysoką pozycję zajmowaną w kraju i na świecie.

W laudacji prodziekan ds. klinicznych i rozwoju WM.CM UKSW prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz podkreśliła, że jednym z największych osiągnięć prof. Skarżyńskiego jest zbudowanie i prowadzenie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Warszawy, które stanowiło pierwszą część Światowego Centrum Słuchu IFPS. Warto tu przypomnieć, że prof. H. Skarżyński w latach 1993–1996 był także organizatorem i dyrektorem Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w Warszawie – drugiej tego typu placówki w Europie – zapewniającego kompleksową opiekę osobom z zaburzeniami słuchu. Od 1996 r. jest dyrektorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS), którego był inicjatorem, autorem programu oraz głównym organizatorem. W IFPS w latach 1998–2003 był kierownikiem Kliniki Chorób Uszu, a od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii. W 2003 r. dzięki jego inicjatywie, programowi oraz wypracowanym znacznym środkom finansowym zostało wybudowane, zorganizowane i otwarte Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Warszawy, które stanowiło pierwszą część Światowego Centrum Słuchu IFPS. W 2012 r. została wybudowana i uruchomiona, według programu prof. H. Skarżyńskiego, a także dzięki środkom w znacznym stopniu wypracowanych przez kierowany przez niego zespół, druga część Światowego Centrum Słuchu (ŚCS) – unikatowej placówki w tym obszarze nauki i medycyny. Od 2003 r. w ŚCS, którego jest kierownikiem, wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch (ok. 12–15 tys. procedur medycznych rocznie).

W laudacji czytamy ponadto, że „dostojny laureat posiada imponujący dorobek naukowy, na bardzo wysokim, światowym poziomie. Jest autorem lub współautorem 418 publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych indeksowanych w Journal Citation Report i 531 publikacji w czasopismach krajowych. Ponadto prof. Henryk Skarżyński jest redaktorem lub współredaktorem 8 monografii zagranicznych i 52 monografii wydanych w Polsce. Liczba rozdziałów autorstwa lub współautorstwa prof. Henryka Skarżyńskiego wynosi ponad 60 w monografiach zagranicznych i tyleż samo w monografiach polskich. Jest autorem i współautorem 3901 doniesień kongresowych i konferencyjnych, głównie międzynarodowych”.

Uchwałę Senatu UKSW o nadaniu tytułu honoris causa odczytał dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum dr hab. n. med. Filip Szymański prof. ucz.:  „Wieloletnia działalność naukowa i organizacyjna prof. H. Skarżyńskiego dowodzi, że jest on jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych specjalistów w zakresie nauk medycznych. Innowacyjna działalność laureata przyczyniła się do promocji osiągnięć polskiej nauki w świecie i jej rozwoju w kraju”.

W uchwale czytamy ponadto, że „prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński jest wybitnym otorynolaryngologiem o międzynarodowej sławie i autorytecie jednego z najlepszych specjalistów w zakresie implantów ślimakowych i otochirurgii. Nowatorska działalność prof. Henryka Skarżyńskiego w dziedzinie implantów słuchowych, audiologii, otochirurgii i telemedycyny przyczyniła się nie tylko do promocji polskiej medycyny na świecie, lecz także do dynamicznego rozwoju tych dziedzin w Polsce. Dzięki przede wszystkim osiągnięciom prof. Henryka Skarżyńskiego polscy pacjenci mają od wielu lat rzeczywiste szanse otrzymania pomocy medycznej na najwyższym światowym poziomie”.

Podczas uroczystości obecni byli recenzenci w postępowaniu o nadanie stopnia doktora honoris causa: prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowy doktor honoris causa UKSW prof. dr hab. n. med. d.h.c. multi Henryk Skarżyński wygłosił wykład „Sukces w nauce i medycynie – blaski i cienie”.

– Analiza wielu sukcesów uznanych w dziejach badaczy, wynalazców i odkrywców wskazuje, że należy budować swoją wiarę i przekonanie w osiągany sukces. Jednocześnie nie należy lekceważyć wielu barier, przeciwności, które cieniem mogą położyć się na każdym sukcesie – powiedział prof. H. Skarżyński. Podkreślił, że jego sukces jest efektem udzielonego mu przez wiele osób wsparcia, okazania wiary w niego i jego pomysły. – To wsparcie zawsze dodawało mi sił, pomagało przełamywać trudności, mobilizowało do wytężonej pracy równocześnie w kilku obszarach – klinicznym, naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Profesor podkreślił jednocześnie, że „wprowadzając nowatorskie rozwiązania, nie należy uciekać przed ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem postępu. Jeśli go nie podejmiemy, nie damy sobie szansy na sukces. Tylko takie podejście pozwala nam znieść ewentualne niepowodzenie”.  

Zaznaczył, że nigdy nie cierpiał na brak pomysłów.  – Nie narzekałem, że czegoś nie da się zrobić. Zawsze byłem realnym optymistą i tak jest do dziś. Pokonywanie kolejnych barier może nie zawsze jest miłe, ale życie wtedy nie byłoby tak ciekawe. Nie dawałoby takich szans, by pozostawić ślady na ziemi – dodał.

Doktor honoris causa UKSW w zakresie nauk medycznych podkreślił, że otwarcie Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW wymagało odwagi i intensywnej pracy wielu osób. „To nie powstało samo”. – Wiele potu trzeba będzie wylać, by najmłodsza część UKSW okrzepła i wpisała się trwale w dorobek uniwersytetu oraz polskiej i światowej nauki, a także medycyny. Jestem głęboko przekonany, że tak się stanie.

Po otrzymaniu tytułu, doktor honoris causa otrzymał wiele gratulacji od przybyłych gości, pracowników Światowego Centrum Słuchu i społeczności akademickiej UKSW. Słowa uznania skierował w liście minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, który został odczytany przez radcę ministra edukacji i nauki dr. Tomasza Wicha. „Działalność pana prof. Henryka Skarżyńskiego budzi mój ogromny szacunek. Jego wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i determinacja zasługują na najwyższe uznanie”. Obecna na uroczystości Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego powiedziała, że doktorat honoris causa na UKSW jest uhonorowaniem pięknej pracy profesora, który jest niezwykle skromny. „Uczelnia zyskała wspaniałego ambasadora”.

Serdeczne gratulacje prof. Henrykowi Skarżyńskiemu złożył także Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW kard. Kazimierz Nycz.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w Auli Schumana, świętowanie było kontynuowane podczas uniwersyteckiego pikniku. Zwieńczeniem Święta UKSW była Msza Święta w niedzielę 29 maja o godzinie 9:00 w kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Listy gratulacyjne przekazali:

Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej prof Przemysław Wachulak

Prorektor Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prof Tomasz Zatonski

Zdjęcia i materiały dzięki uprzejmości UKSW.