Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek odwiedził Światowe Centrum Słuchu

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyła się wizyta Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka w Światowym Centem Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Podczas spotkania Pan Minister Czarnek zapoznał się z realizowanymi w Centrum programami leczenia głuchoty, a także z historią placówki i jej zespołu, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia wszczepienia pierwszego w Polsce implantu osobie niesłyszącej oraz 20-tej rocznicy przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji leczeni częściowej głuchoty – operacji wykonanych przez prof. Henryka Skarżyskiego, dyrektora Centrum.

Podczas wizyty Minister prof. Przemysław Czarnek wręczył prof. Henrykowi Skarżyńskiemu Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki „za zasługi w rozwoju polskiej i światowej otochirurgii, a także z okazji 30. rocznicy przeprowadzenia pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej oraz 20. rocznicy pierwszej na świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego w przypadku częściowej głuchoty”.

Specjaliści z Centrum zaprezentowali ponadto Panu Ministrowi urządzenie do badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy, smaku, węchu i równowagi u dzieci rozpoczynających edukację szkolną tzw. Kapsułę Badań Zmysłów, a także przykładową konsultację telemedyczą osoby z wszczepionym implantem ślimakowym. Pan Minister odwiedził także Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w zakresie otochirurgii, rynochirurgii i fonochirurgii, czyli unikalną w swojej innowacyjności tego typu jednostkę na skalę światową składającą się z nowoczesnych sal wykładowych, pracowni anatomicznej oraz laboratorium, w której odbywają się liczne warsztaty i kursy doskonalące zaawansowane techniki operacyjne.

Zwieńczeniem wizyty był udział Pana Ministra Przemysława Czarnka w uroczystym podpisaniu przez JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Ryszarda Czekalskiego i prof. Henryka Skarżyńskiego listu intencyjnego o współpracy, która obejmować będzie m. in. realizację wspólnych badań naukowych, zadań dydaktycznych, różnych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i różnych technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów, pracowników, pacjentów. Porozumienie obejmuje także współpracę przy organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, praktyk studenckich, a także przy szeroko rozumianych publikacjach w wydawnictwach i internecie.