Komunikaty 2

  • Obowiązek informacyjny RODO

    Szanowni Państwo, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 w Warszawie (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), zwany dalej Instytutem, który świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu diagnostyki ,leczenia i rehabilitacji  osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, komunikacji językowej z zaburzeniami równowagi , szumami usznymi oraz prace badawcze  w następujących lokalizacjach: Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy; ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn;