Rys historyczny

Operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, którą 16 lipca 1992 roku po raz pierwszy w Polsce przeprowadził prof. Henryk Skarżyński była punktem zwrotnym w otochirurgii – od chwili tego zabiegu rozpoczął się stały postęp w leczeniu wad słuchu. Prof. Skarżyński wykonywał kolejne pionierskie operacje. W kierowanych przez niego ośrodkach opracowywano i konsekwentnie wdrażano nowe procedury medyczne, dzięki którym możliwe stało się leczenie nawet tych pacjentów, u których przywrócenie normalnego słuchu graniczyło z cudem. Pod okiem Profesora powstawały też programy, pozwalające na coraz wcześniejsze i skuteczniejsze wykrywanie oraz leczenie wad słuchu. Ich upowszechnienie w Polsce stało się sukcesem, który przyciągnął międzynarodową uwagę i znalazł kontynuatorów w wielu innych krajach. Tak w ciągu ostatnich 20 lat – dzięki kolejnym pomysłom i inicjatywom prof. Henryka Skarżyńskiego – następował postęp w rozwoju klinicznym i naukowym.

 

Dowiedz się więcej: