Wizyta przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru

W dniach 25 – 26 stycznia 2012 r. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odwiedziła delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru.

Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował wybrane dziedziny swojej działalności, w tym unikalne obszary aktywności klinicznej i naukowej z zakresu rehabilitacji i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych i równowagi. Członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Audiologii i Foniatrii, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego oraz budynek, już wkrótce otwartego, Światowego Centrum Słuchu. Dr Khalid A. Hadi Hassn, który był obecny w Centrum podczas ubiegłorocznego Kongresu EFAS był pod wrażeniem postępu prac oraz samego budynku.

Zespół Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego przedstawił gościom nowatorskie programy badawcze związane z unikalnymi możliwościami wykorzystania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w diagnostyce i terapii.

Podczas drugiego dnia wizyty goście zapoznali się z metodologią i wynikami ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, oraz mieli możliwość osobistego wypróbowania sprzętu medycznego służącego do badań słuchu i wzroku w tych grupach wiekowych.

Przedstawiono również nowoczesne zastosowania Internetu w telemedycynie: telediagnostyce, teleterapii i telerehablilitacji, z których z powodzeniem korzysta Instytut w ramach pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycznej. Goście uczestniczyli w sesjach telerehabilitacji prowadzonych na żywo w studio multimedialnym, przez co mogli zaobserwować działanie programów telemedycznych Instytutu.

Prezentacja obiektywnych metod pomiarów w audiologii koncentrowała się na takich technikach jak emisje otoakustyczne i słuchowe potencjały pnia mózgu.

Podczas trwania wizyty goście wielokrotnie wyrażali swoje najwyższe uznanie dla osiągnięć Instytutu. W ich opinii, współpraca dwustronna mogłaby przynieść znaczne korzyści obu stronom.