Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Badanie przesiewowe słuchu noworodka

Twoje dziecko przeszło pomyślnie badanie przesiewowe słuchu!

Wynik testu wykonanego dziecku w czasie pobytu na oddziale noworodkowym wskazuje na to, że w momencie badania Twoje dziecko słyszało prawidłowo, zarówno prawym jak i lewym uchem.

Dlaczego testujemy słuch u noworodków?

Uszkodzenie słuchu w tym okresie życia może być niezauważalne.
Pierwsze miesiące życia dziecka to tzw. „złoty okres rozwoju mowy”. Dziecko uczy się znaczenia różnych dźwięków, w tym także mowy. Początkowo dziecko rozwija umiejętność rozumienia mowy, a ok. 12 miesiąca życia zaczyna wymawiać pierwsze słowa. Dziecko z uszkodzeniem słuchu nie odbiera prawidłowo dźwięków otoczenia, w związku z tym jego umiejętność nauki mowy jest znacznie ograniczona, a często wręcz niemożliwa. Współczesne badania wykazały, że mózg dziecka kształtuje się pod wpływem bodźców słuchowych docierających z otoczenia, m.in. mowy. U dziecka niedosłyszącego informacja z układu słuchowego dociera do mózgu w sposób bardzo ograniczony. Może to spowodować nieodwracalną utratę zdolności słuchowych dziecka. Im późniejsze wykrycie uszkodzenia słuchu i wdrożenie postępowania leczniczego, tym mniejsza szansa, że dziecko nauczy się mówić.

Jak częste są uszkodzenia słuchu u dzieci?

Poważne uszkodzenie słuchu występuje u około 2–4 na 1000 noworodków. U 30% dzieci z niedosłuchem nie można znaleźć w wywiadzie przyczyny uszkodzenia słuchu. Nie są w grupie ryzyka, są ogólnie zdrowe, w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie są spokrewnieni. Często niedosłuch u dziecka ujawniający się po raz pierwszy w rodzinie może być spowodowany mutacją genową. Niekiedy niedosłuch może postępować lub ujawnić się w ciągu kilku pierwszych lat życia. Niektóre dzieci mogą też utracić słuch później, w wyniku przebycia infekcji, chorób zakaźnych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, urazów głowy itp. W wieku szkolnym co piąte dziecko ma różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Większość z nich można skutecznie leczyć, gdy są wcześnie wykryte.

Jak wykonuje się badanie przesiewowe słuchu?
Od kilku lat istnieje możliwość badania słuchu noworodków szybkimi metodami obiektywnymi. Pierwszą z tych metod jest badanie otoemisji akustycznej (OAE), które polega na rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym po podaniu cichych dźwięków. Drugą metodą jest rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR), powstających w drodze słuchowej po podaniu dźwięków. Oba wymienione rodzaje badań trwają ok. 5 minut, są nieskomplikowane, niebolesne, całkowicie bezpieczne dla dziecka i można je przeprowadzać jedno po drugim.

Co dalej?
Wraz z rozwojem dziecka kształtują się jego umiejętności słuchowe. Bardzo ważne jest umiejętne śledzenie przez Rodziców rozwoju reakcji słuchowych i mowy u dziecka w warunkach codziennej zabawy. Pomocny będzie „Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy”. Pamiętaj, że wątpliwości zawsze wymagają wyjaśnienia. Zwróć się z pytaniami do lekarza rodzinnego.
Twoje wątpliwości dotyczące słuchu dziecka i jego reakcji są wystarczającą podstawą do pilnego uzyskania skierowania na badanie w ośrodku audiologicznym. Zapytaj, gdzie można je wykonać.

Dzisiaj Twoje dziecko uzyskało prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu w obu uszach. Nie zwalnia Cię to z dalszej obserwacji reakcji dziecka. Słuch należy sprawdzać systematycznie w miarę rozwoju dziecka!
Program powszechnych badań przesiewowych słuchu noworodków i niemowląt został opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu na zlecenie Ministra Zdrowia i jest wdrażany systematycznie na terenie całej Polski.