Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Foniatria

 • Terapia dziecka z wadami wymowy

  Mowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Należy bowiem pamiętać, że wadliwa wymowa utrudnia dziecku nie tylko sytuację szkolną, ale i środowiskową – jest bowiem powodem do drwin ze strony rówieśników. Skutkiem tego są zaburzenia zachowania dziecka z wadą 

 • Rehabilitacja zaburzeń głosu

  Czym są czynnościowe zaburzenia głosu? Wśród pacjentów z zaburzeniami głosu znaczny odsetek stanowią osoby z tzw. zaburzeniami czynnościowymi. Nie stwierdza się w nich zmian organicznych w krtani (np. guzków głosowych, polipów, obrzęków), zaburzona jest natomiast czynność, tzn. nieprawidłowo pracują mięśnie krtani. Może to doprowadzić do powstania zaburzeń głosu. Najczęstsze postacie zaburzeń czynnościowych: – dysfonia hypofunkcjonalna – zaburzenia głosu spowodowane obniżonym napięciem mięśni krtani, – 

 • Rehabilitacja głosu Metodą Akcentów

  Głos odgrywa coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka. Jest on nie tylko nośnikiem informacji w komunikacji międzyludzkiej, ale również narzędziem pracy. Niedyspozycja narządu głosowego może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zawodu śpiewaka, aktora, nauczyciela, przedsiębiorcy handlowego itd. Przyczyną zaburzeń głosu jest w wielu przypadkach nieprawidłowe używanie lub nadmierne obciążenie wysiłkiem narządu głosowego. Stresy życia codziennego, szczególne wymagania stawiane narządowi głosowemu (np. konieczność głośnego mówienia) mają 

 • Przewlekłe perlakowe i ziarninowe zapalenie ucha środkowego

  Co to jest perlak?  Perlak (cholesteatoma) jest utworzony z mas złuszczającego się naskórka, mas cholesterolowych, zaschniętej wydzieliny i bakterii. Naskórek tworzący perlak jest produkowany na podobnej zasadzie jak złuszczający się naskórek skóry. W normalnych warunkach naskórek taki pokrywa skórę przewodu słuchowego zewnętrznego i od zewnątrz błonę bębenkową. Jednak jeżeli dostanie się on do ucha środkowego (np. w wyniku stanów zapalnych z przerwaniem ciągłości błony bębenkowej), to narasta i złuszcza się 

 • Metoda Tomatisa i jej zastosowania

  Kim był Alfred Tomatis? Profesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, który od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu. Szczególnie interesował go problem zależności pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu i produkcją mowy. W oparciu o swoje obserwacje Tomatis sformułował prawo, zwane pierwszym prawem Tomatisa, które brzmi: głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu. W pewnym uproszczeniu 

 • Higiena głosu

  Długotrwałe przeciążenie krtani, niewłaściwe posługiwanie się głosem oraz mówienie w hałaśliwym otoczeniu może przyczynić się do powstania zaburzeń głosu. Wiedzą o tym osoby, które zawodowo posługują się głosem i w pracy muszą dużo mówić. Są to np. przedszkolanki, nauczyciele (szczególnie młodszych klas), maklerzy giełdowi, trenerzy niektórych dyscyplin sportowych oraz rodzice, którzy mają hałaśliwe dzieci. Tworzenie i emisja głosu w hałasie wymagają bowiem wzmożonej pracy mięśni aparatu głosu (krtani) 

 • Cyfrowy korektor mowy – skuteczna pomoc osobom jąkającym się

  Jąkanie jest jedną z najczęściej występujących wad wymowy i pomimo przeprowadzenia wielu badań nad tym zaburzeniem, jego etiologia nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. Szacuje się, że zaburzenie to występuje u około 1% populacji, w większości przypadków u chłopców, co oznacza że w populacji polskiej problem może dotyczyć około 400 tys. ludzi. W terapii jąkania od ponad 30 lat stosowane są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Najpopularniejsze jest urządzenie wykorzystujące sprzężenie zwrotne 

 • Co to jest jąkanie?

  To jedna z najbardziej przykrych wad wymowy dotykająca ok. 1% ogółu ludności. Zwykle zaczyna się między 3 a 5 r.ż. Przejawia się zaburzeniami komunikacji słownej, trudnością w zachowaniu płynności mowy na skutek nadmiernych skurczów mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Najczęściej oznacza to: powtarzanie (tata tata tata kupił mi mi), przeciąganie (czaaasami maaam kkkatar), pauzy (…..chcę …..oglądać ………telewizję), zatrzymanie toku mowy (pozwala na chwilę odpoczynku), 

 • Choroba refluksowa żołądka a jakość głosu

  U wielu ludzi z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego mogą pojawić się dolegliwości ze strony gardła i krtani. Szczególnie często ten problem występuje u zawodowych śpiewaków. Do tworzenia czystego, ładnie brzmiącego głosu potrzebne są między innymi zdrowe, gładkie fałdy głosowe. Kwaśna treść żołądkowa zarzucana do przełyku nie tylko może wywołać uczucie pieczenia lub ciała obcego w gardle, ale może także powodować obrzęk delikatnych brzegów fałdów głosowych. Prowadzi to do słyszalnych 

 • Badanie przesiewowe słuchu noworodka

  Twoje dziecko przeszło pomyślnie badanie przesiewowe słuchu! Wynik testu wykonanego dziecku w czasie pobytu na oddziale noworodkowym wskazuje na to, że w momencie badania Twoje dziecko słyszało prawidłowo, zarówno prawym jak i lewym uchem. Dlaczego testujemy słuch u noworodków? Uszkodzenie słuchu w tym okresie życia może być niezauważalne. Pierwsze miesiące życia dziecka to tzw. „złoty okres rozwoju mowy”. Dziecko uczy się znaczenia różnych dźwięków, w tym także 

 • Co to jest audiogram tonalny?

  Od wielu lat podstawowym badaniem słuchu jest audiometria tonalna, czyli wykreślanie krzywych progu słyszenia dźwięków w zakresie od 125 do 10–12 000 Hz dla każdego ucha oddzielnie. Dla określenia natężenia dźwięków posługujemy się skalą decybelową, przy czym 0 dB stanowi próg słyszenia prawidłowo słyszącego ucha, a poziom 120 dB stanowi granicę odczucia nieprzyjemnego, bliską progowi bólu. Na siatce audiogramu wykreśla się próg słyszenia 

 • Jak „czytać” audiogram?

  Ucho ludzkie odbiera dźwięki w zakresie częstotliwości od 16 do około 20 000 Hz (oznacza to liczbę drgań na sekundę) i obejmuje do 11 oktaw. Powyżej jest jeszcze 16 oktaw zaliczanych do ultradźwięków, częściowo słyszanych przez niektóre zwierzęta (dla porównania np. skala fortepianu zawiera jedynie tony w zakresie 27–4350 Hz). Czułość ucha jest największa dla 2000–3000 Hz. Z kolei natężenie dźwięku (siłę/„głośność”) ocenia się w decybelach (dB). Zakres