Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Tagi: rehabilitacja głosu

  • Rehabilitacja głosu Metodą Akcentów

    Głos odgrywa coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka. Jest on nie tylko nośnikiem informacji w komunikacji międzyludzkiej, ale również narzędziem pracy. Niedyspozycja narządu głosowego może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie zawodu śpiewaka, aktora, nauczyciela, przedsiębiorcy handlowego itd. Przyczyną zaburzeń głosu jest w wielu przypadkach nieprawidłowe używanie lub nadmierne obciążenie wysiłkiem narządu głosowego. Stresy życia codziennego, szczególne wymagania stawiane narządowi głosowemu (np. konieczność głośnego mówienia) mają