Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”

Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” został powołany do życia w październiku 2000 r. i jest klubem zrzeszającym osoby korzystające z implantów ślimakowych i pniowych, ich rodziny i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie. Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i nie ma własnej osobowości prawnej. Jego działalność wspiera również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Cele i zadania Klubu:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej wychodzącej naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na rzetelne informacje o metodzie leczenia głębokich niedosłuchów za pomocą wszczepów ślimakowych.

W Internecie pod adresem: http://www.ifps.org.pl/slimaczek znaleźć można:

  • informacje na temat działalności Klubu,
  • informacje techniczne dotyczące różnych typów implantów ślimakowych, zasad ich działania, nowych rozwiązań,
  • informacje o kryteriach kwalifikacji pacjentów do leczenia za pomocą implantu ślimakowego,
  • informacje na temat operacji wszczepienia implantu,
  • informacje związane z problematyką rehabilitacji słuchu i mowy po wszczepieniu implantu,
  • adresy e-mailowe osób koordynujących pracę Klubu.

Różnorodne zagadnienia związane z działalnością Klubu, a tym samym problemami dotyczącymi wszczepów ślimakowych znaleźć można również w stałej rubryce Klubu w wydawanym przez Stowarzyszenie „Człowiek-Człowiekowi” miesięczniku „Słyszę”.

2. Działania na rzecz integracji środowiska osób implantowanych i ich rodzin.

Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” służy pomocą w nawiązywaniu kontaktów między osobami korzystającymi z implantów ślimakowych. Cyklicznie w siedzibie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie organizowane są spotkania członków Klubu z nowymi pacjentami i kandydatami do tej metody leczenia. Jest to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Dla najmłodszych podopiecznych „Ślimaczek” organizuje bale karnawałowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka i inne okolicznościowe, atrakcyjne spotkania.

3. Podejmowanie konkretnych zadań służących interesom osób implantowanych.

Klub „Ślimaczek” bierze udział w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi na temat korzystnych warunków ubezpieczenia procesorów mowy oraz popiera starania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zmierzające do systemowych rozwiązań problemu dofinansowywania wymiany zużytych procesorów mowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby korzystające z implantów ślimakowych, ich rodziny i przyjaciół do aktywnego udziału we wszystkich działaniach Klubu „Ślimaczek”.