Przedstawiciele Mołdawskiego Uniwersytetu Medycznego w Kajetanach

W dniach 14-15 maja 2012 r. w Światowym Centrum Słuchu gościli przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Mołdawii: Angelina Chiaburu – dyrektor Państwowego Centrum Audiologicznego, dr Sergiu Vetricean – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii oraz dr Luxcian Danilov – odpowiedzialny za rozwój naukowy Kliniki Otorynolaryngologii.

Goście z Mołdawii odwiedzili m.in. Klinikę Audiologii i Foniatrii, Klinikę Szumów Usznych, Klinikę Rehabilitacji, Zespół Implantów i Percepcji Słuchowej oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. Ponadto obejrzeli pomieszczenia Światowego Centrum Słuchu –  przede wszystkim unikatowe laboratorium przeznaczone do ćwiczeń z zakresu oto-i rynochirurgii.

Podczas drugiego dnia pobytu goście wysłuchali wykładów z zakresu audiologii, badań przesiewowych słuchu i telemedycyny, przygotowanych przez zespół IFPS – dr. Wiktora W. Jędrzejczaka, Macieja Ludwikowskiego i dr. Arkadiusza Wąsowskiego, jak również zapoznali się z możliwościami Platformy Badań Zmysłów – urządzenia służącego do przeprowadzania powszechnych badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy.

Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Mołdawii spotkali się również z dyrektorem Instytutu prof. H. Skarżyńskim i omówili tematy przyszłej współpracy, związanej głównie z badaniami naukowymi oraz realizacją pilotażowych badań słuchu wśród uczniów ze szkół w Kiszyniowie.