Wyróżnienie na Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód


Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na VI Międzynarodowym Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód w Białymstoku, otrzymał wyróżnienie za szczególnie wartościową prezentację i wystąpienie, jakie w jego imieniu miał dr Lech Śliwa. Prezentacja nosiła tytuł “Zastosowanie telemedycyny oraz narzędzi eZdrowia w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów, pomiędzy Polską i krajami wschodnimi” i przedstawiała rozwiązania z zakresu telemedycyny stosowane w codziennej praktyce klinicznej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Dzięki wykorzystywaniu możliwości telekonsultacji, telerehabilitacji, telefittingu (zdalnego ustawiania procesora implantu ślimakowego), ciągłą i specjalistyczną opieką medyczną i terapeutyczną objęci są pacjenci z zaburzeniami słuchu i mowy z wielu miast Polski, a także z Odessy na Ukrainie.

Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które w tym roku odbyło się w dniach 21-23 maja br. w Białymstoku, jest jednym z elementów współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Celem Forum było rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej. Wśród uczestników byli specjaliści z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz Szwecji, a także przedstawiciele resortów i instytucji publicznych tj. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Prezentacje innowacyjnych rozwiązań telemedycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami słuchu i mowy w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy i inicjują ciekawe dyskusje – co też miało miejsce podczas wyróżnionego wystąpienia przedstawiciela Instytutu.