Pierwsza w Polsce operacja wszczepiania implantu CODACS

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu  przeprowadzane są różnego rodzaju pierwsze w świecie, Europie lub Polsce operacje poprawiające słuch. W dniu 26 czerwca 2012 r. prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce, a czwartą na świecie operację wszczepienia implantu CODACS.

Implant ten jest kombinacją dwóch wcześniejszych systemów – implantu wszczepianego do ucha środkowego, który wzmacnia w sposób naturalny dźwięki i implantu ślimakowego, który daje sztuczny słuch na drodze elektrycznej. System ten powstał z myślą o pacjentach, którym klasyczny aparat  słuchowy nie daje wystarczających korzyści, mają niedosłuch, który nie pozwala na zastosowanie implantu ucha środkowego, a jednocześnie nie spełniają kryteriów kwalifikacji do wszczepienia  implantu ślimakowego.  Ta kombinacja otwiera nowe możliwości dla powyższej grupy pacjentów, którzy nie mogą teraz normalnie funkcjonować, nie rozumieją swobodnie mowy, mają ograniczone możliwości kontaktu i komunikacji. 

Dzisiejsza pacjentka rozumie swobodnie tylko kilka procent słów docierających do niej, czyli w praktyce jest głucha. Przez to izoluje się, nie komunikuje się z otoczeniem i jak sama mówi jest ciężarem dla wszystkich. Po tej operacji ma szansę usłyszeć świat w 100 procentach, a ten zabieg odmieni jej życie. – powiedział przed operacją prof. Henryk Skarżyński

Dzięki implantom CODACS słuch nie będzie sztuczny,  to będzie naturalne wzmocnienie informacji, która dociera bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Proces rehabilitacji, uczenia się będzie krótszy niż w typowych implantach wszczepianych do ucha wewnętrznego.

Dzisiejsza ponad dwugodzinna operacja, która zakończyła się sukcesem, była jedną z najtrudniejszych, jakie przeprowadzono do tej pory w Instytucie. Wymagała współpracy wielu specjalistów na bloku i ogromnej precyzji przeprowadzającego operację prof. Skarżyńskiego. Badanie śródoperacyjne wykonane przy użyciu bardzo delikatnych systemów wiązki laserowej, potwierdziło, że system działa prawidłowo, są właściwe reakcje na podany do ucha pacjentki bodziec akustyczny. Oznacza to, że pacjentka będzie dobrze słyszeć zaraz po zdjęciu opatrunku.

W Światowym Centrum Słuchu, jednostce resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadza się dziennie kilkadziesiąt operacji poprawiających słuch. Od dziś w ramach programu wszczepiania implantów będą również przeprowadzane operacje z zastosowaniem implantów CODACS.

Trudno dziś ocenić liczbę pacjentów, których zakwalifikujemy do tego typu zabiegów. Przed nami wymiana doświadczeń z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi m.in. w Hanowerze, w Bernie, w Nijmegen oraz liczne badania kliniczne, które pozwolą ocenić skalę tego problemu. Myślę, że zgłosi się do nas tysiące osób. Na pewno dużą grupą będą pacjenci po 60-tym roku życia, wśród których jest najwięcej osób z różnymi wadami słuchu. – powiedział prof. Skarżyński.  

 

Dowiedz się więcej: