10. Rocznica przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą

W dniu 12 lipca 2012 r. minęła 10 lat od przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej w świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą. Operacja ta była niezwykłym przełomem w leczeniu zaburzeń słuchu.
Do roku 2002 operacje wszczepienia implantu ślimakowego wykonywane były tylko w przypadkach głębokiego uszkodzenia słuchu oraz całkowitej głuchoty. Poza możliwościami skutecznego leczenia znajdowała się wciąż znaczna grupa pacjentów z tzw. częściową głuchotą.

Pierwszą taką pacjentką była studentka psychologii, co nam bardzo pomagało, ponieważ  rozumiała doskonale, co oznacza i na czym polega cały proces. Bez odpowiedniego nastawienia pacjentki trudno byłoby się zdecydować na taką operację. Kasia, bo o niej mowa, słyszała dźwięki w obszarze niskich częstotliwości, czyli te najniższe dźwięki, natomiast średnich i wysokich nie. Dostaliśmy szansę uzupełnienia istniejącego naturalnego słuchu elektrycznie, czyli zrobienia czegoś, czego wcześniej nie zrobiono. Po wykonaniu  wszystkich badań, które wtedy mogliśmy przeprowadzić, zdecydowałem, że spróbujemy tę operację – jako pierwszą w świecie – nie tylko przeprowadzić, ale przede wszystkim pokazać – tym razem transmitując ją „na żywo” w Internecie – wspomina prof. Henryk Skarżyński.

To przełomowe w historii otochirurgii wydarzenie poprzedziło przedstawienie przez prof. H. Skarżyńskiego wraz z zespołem  na V Europejskiej Konferencji Implantów Ślimakowych w 2000 r. w Antwerpii, a następnie na Europejskim Kongresie Towarzystw Otolaryngologicznych EUFOS w 2000 r. w Berlinie, możliwości zachowania resztek słuchowych podczas wszczepiania implantu. Wiązało to się z wykorzystaniem odpowiedniego systemu urządzenia oraz z opracowania przez niego nową metodą chirurgiczną składającą się z „6 kroków”. Tę zupełnie nową metodę leczenia częściowego niedosłuchu, opartą na zachowaniu istniejącego przedoperacyjnego normalnego słuchu w zakresie niskich częstotliwości u pacjentów, u których diagnozuje się częściową głuchotę oraz pierwszą w świecie klasyfikację nazwano imieniem Skarżyńskiego.

 

Dowiedz się więcej: