Pionierska operacja wszczepienia implantu BONEBRIDGE

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE. Przeprowadził ją 19 grudnia 2012 r. prof. Henryk Skarżyński. Implanty tego typu wszczepiono po raz pierwszy w tym roku w 9 ośrodkach na świecie. Operacja ta rozpoczęła nową erę w leczeniu wrodzonych wad słuchu wynikających przede wszystkim z powodu pełnego lub częściowego niewykształcenia ucha zewnętrznego i środkowego. Dodatkowymi wskazaniami mogą być uszkodzenia pozapalne i pourazowe.

– To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii. Cieszę się, że tę przełomową operację możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc Centrum chciałem, aby jego działalność kliniczna nie tylko dawała wymierne korzyści polskim pacjentom, którzy mają dostęp – jako jedni z pierwszych w świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Zwiększa to nie tylko możliwości terapeutyczne o kilkadziesiąt procent, ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierska operacja wszczepienia implantu BONEBRIDGE jest przykładem na to, że w Światowym Centrum Słuchu zostało już wdrożonych szereg najnowszych rozwiązań innowacyjnych w nauce, edukacji i działalności klinicznej. Implant BONEBRIDGE przeznaczony jest dla osób dotkniętych jednostronną głuchotą, ubytkiem słuchu typu przewodzeniowego lub mieszanego, czyli takiego które wynika z wrodzonego lub nabytego uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. Jego rewolucyjność polega na tym, że daje szansę usłyszenia otaczających dźwięków zwłaszcza tym młodym pacjentom, którzy są za mali, aby przeprowadzić operację rekonstrukcyjną małżowiny usznej. Można go wszczepić wcześniej nie czekając na tę rekonstrukcję  – powiedział prof. H. Skarżyński

System BONEBRIDGE jest wszczepialnym systemem słuchowym, w którym implant znajduje się całkowicie pod skórą, natomiast mikroprocesor dźwięku utrzymywany za pomocą magnesu pod włosami na skórze rejestruje dźwięk, a następnie przetwarza go na sygnały, które są przekazywane przez skórę do wszczepionego implantu. Implant słuchowy, zakotwiczony w kości skroniowej, przetwarza  odebrane sygnały na drgania mechaniczne, które następnie przekazywane są do otaczającej go kości. Kość przewodzi drgania do obu uszu wewnętrznych, gdzie odbywa się ich odbiór i przekazanie w postaci mikroimpulsów do dalszych centralnych odcinków drogi słuchowej.