Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Światowe Centrum Słuchu skończyło rok

Ponad 18 tysięcy procedur medycznych, 200 tysięcy udzielonych świadczeń medycznych i 70 operacji poprawiających słuch dziennie. Światowe Centrum Słuchu skończyło rok.

W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstała unikalna w skali światowej placówka – Światowe Centrum Słuchu. Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, za tym się kryły określone wkłady finansowe. Ponad 120 milionowa inwestycja została zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Ponad jedna trzecia środków to były środki wypracowane przez zespół. Powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii. W ciągu kilku miesięcy przeprowadziliśmy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Powstanie Światowego Centrum Słuchu to nie tylko nasza zasługa. To także zasługa atmosfery jaka panuje tu i teraz w naszym kraju i warunków zewnętrznych.– powiedział prof. Henryk Skarżyński.

Centrum, które powstało w rekordowym czasie 15 miesięcy zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. To unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej.

Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym Centrum Edukacyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. W pierwszym roku funkcjonowania Centrum odbyło się 6 międzynarodowych kursów i warsztatów naukowych – w sumie przeszkoliliśmy ponad 80 młodych lekarzy z całego świata.

W Światowym Centrum Słuchu zostały zrealizowane w ciągu pierwszego roku funkcjonowania dwa pionierskie programy otochirurgiczne. W czerwcu ubiegłego roku prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce, jako jednym w czterech ośrodków na świecie operację wszczepienia implantu CODACS. Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE odbyła się zaś w grudniu.

Eksperci reprezentujący Światowe Centrum Słuchu, wzięli także aktywny udział w 99 konferencjach, sympozjach i kongresach, odbywających się na całym świecie, prezentując 227 prac i wystąpień naukowych z zakresu otolaryngologii, audiologii i foniatrii, telemedycyny, inżynierii biomedycznej, etc. Dzięki naszym naukowcom i lekarzom powstało 117 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Po otwarciu Centrum zostały znacznie poszerzone – o nowe procedury telemedyczne – możliwości Krajowej Sieci Teleaudiologii. W procedurę telefittingu włączono zaawansowane pomiary obiektywne i psycho-elektryczne wykonywane przez internet. Rozpoczęto opracowywanie i weryfikację kliniczną nowego modelu opieki nad pacjentem podczas konsultacji telefittingu tzw. modelu eksperckiego dla Zespołu Centrum.

Podsumowaniem tych znakomitych osiągnięć było i jest wiele nagród, które przyznane zostały w dowód uznania środowisk medycznych, naukowych oraz ekspertów z dziedziny ekonomi, zarządzania, a nawet polityki i mediów. Podczas ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy 46 nagród, medali, dyplomów, tytułów honorowych, w tym 6 szczególnie ważnych: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, tytuł Wybitnego Polaka, a także Osobowości Roku 2012, Specjalna Perła Honorowa dla prof. Henryka Skarżyńskiego oraz Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP i porównywana z nagrodą Nobla – Nagroda Specjalna Prix Galien.

Tworząc założenia i plan działania Centrum od początku widziałem je w wielu wymiarach, które dotyczyły różnych środowisk naukowych w obszarze nie tylko samej medycyny, ale i poza nią. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania. Dopiero ocena z perspektywy 5, 10 a lepiej 15 lat powinna pokazać zarówno wartość tego zadania jak i jego znaczenie w dalszym rozwoju nauki i medycyny
w kraju i na arenie międzynarodowej. – powiedział prof. Skarżyński.