Pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System

W Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odbyła się pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu słuchowego typu Baha® 4 Attract. Ten nowoczesny implant został wszczepiony przez prof. Henryka Skarżyńskiego w dniu 30 października 2013r.

System Baha® 4 Attract umożliwia przekazywanie dźwięku do ucha wewnętrznego poprzez drgania kości czaszki, omijając uszkodzone lub niewykształcone od urodzenia fragmenty ucha zewnętrznego i środkowego. Jest to innowacyjne rozwiązanie rekompensowania niedosłuchów przewodzeniowych, niedosłuchów mieszanych i jednostronnej głuchoty odbiorczej skierowane do pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z dotychczas istniejących rozwiązań ze względów medycznych i estetycznych. Magnetyczny System Baha® 4 Attract, zaprojektowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia bazujące na sprawdzonych rozwiązaniach poprzednich systemów Baha i innych urządzeń wszczepialnych dla potrzeb poprawy słyszenia i komunikowania się z otoczeniem.

Rys. 1 Elementy składowe magnetycznego systemu Baha 4 Attract

Rys. 1 Elementy składowe magnetycznego systemu Baha 4 Attract

– Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim osobom z niewykształconą małżowiną uszną i przewodem słuchowym zewnętrznym, oraz/lub uchem środkowym, a także z jednostronną głuchotą oraz przewlekłymi zapaleniami ucha, których następstw nie można usunąć w typowo przeprowadzanych operacjach rekonstrukcyjnych. – mówił prof. Henryk Skarżyński przed operacją. – Pacjenci z każdej z tych grup będą dziś operowani.

System Baha® 4 Attract dedykowany jest pacjentom z niedosłuchem przewodzeniowym, niedosłuchem mieszanym, gdzie komponenta kostna niedosłuchu nie przekracza 30 dB HL oraz pacjentom z jednostronną głuchotą odbiorczą. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań implant potrzebuje mniej miejsca w kości skroniowej, co otwiera nowe możliwości dla pacjentów z różnymi typami wad wrodzonych przede wszystkim dla dzieci. System ten minimalizuje ryzyko komplikacji pooperacyjnych związanych z przezskórną penetracją przez tytanowy implant i jest w szczególności zalecany pacjentom ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tego typu komplikacji oraz dla pacjentów ceniących sobie najlepszy efekt kosmetyczny.

Ten nowoczesny implant pozwala na przezskórną transmisję dźwięku bez konieczności stosowania standardowych zaczepów penetrujących tkankę. Zbudowany jest z części wewnętrznej, na którą składa się zintegrowany z kością implant BI300 połączony z implantem magnetycznym BIM400 i części zewnętrznej zbudowanej z procesora dźwięku połączonego ze specjalnie zaprojektowanym magnesem umieszczonym na podkładce SoftWear™ Pad. Zastosowana podkładka dostosowuje się do kształtu głowy, równomiernie rozkłada siły nacisku na skórę i jednocześnie minimalizuje odczucie noszenia procesora na głowie gwarantując wysoki komfort w codziennej eksploatacji.

Rys. 2a – intensywny kolor czerwony to informacja, że w tych miejscach jest wyższa siła nacisku na skórę.
Rys. 2b – po zastosowaniu podkładki SoftWear siły nacisku są równomiernie rozkładane na skórze.

Rys. 2 a) Baha® 4 Attract bez podkładki, b) Baha® 4 Attract z podkładką

Rys. 2 a) Baha® 4 Attract bez podkładki, b) Baha® 4 Attract z podkładką

Obie części systemu pozostają w kontakcie za pośrednictwem przezskórnego przyciągania magnetycznego. Rozwiązanie takie minimalizuje ryzyko występowania stanów zapalnych, infekcji skórnych czy też innych powikłań około i pooperacyjnych.

Rys. 3 Przezskórny magnetyczny system Baha® 4 Attract - 5 tygodni po operacji.

Rys. 3 Przezskórny magnetyczny system Baha® 4 Attract – 5 tygodni po operacji.

Użytkowanie Baha® 4 Attract eliminuje ograniczenia jakie występują w przypadku zastosowania standardowego wspornika. Jednocześnie brak widocznych elementów wewnętrznej części systemu czyni go wyjątkowym dla osób ceniących sobie dyskrecję.

Rys.4 Przezskórny kontakt magnetyczny części zewnętrznej i wewnętrznej

Rys.4 Przezskórny kontakt magnetyczny części zewnętrznej i wewnętrznej

Innowacyjność rozwiązań zastosowanych w systemie Baha® 4 Attract pozwala na zwiększenie transmisji dźwięku nawet o 24 dB HL w porównaniu z innymi tego typu systemami. Otrzymane wzmocnienie uzyskano dzięki maksymalnej redukcji ilości zaczepów kostnych. Dzięki punktowemu przekazywaniu dźwięku i zachowaniu dużej powierzchni styku magnesu ze skórą ograniczono tłumienie i absorpcję drgań. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do poprawy korzyści płynących z użytkowania systemu, jak również zwiększenia możliwości stosowania systemu u pacjentów z głębszym niedosłuchem.

– Cieszę się, że jest to już trzecia pionierska operacja, którą wykonujemy w ciągu nieco ponad roku od otwarcia Światowego Centrum Słuchu. – mówi prof. Henryk Skarżyński – Tworząc Centrum chciałem, aby jego działalność kliniczna dała niespotykane dotychczas korzyści polskim pacjentom, którzy mają dostęp – często jako pierwsi w Europie lub w świecie – do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego typu Baha® 4 Attract w Światowym Centrum Słuchu potwierdza pozycję naszej jednostki na arenie międzynarodowej jako liczącego się ośrodka klinicznego i naukowego. Podobnie jak miało to miejsce po wcześniejszych pionierskich operacjach będziemy także aktywnie uczestniczyli w szkoleniu otochirurgów, przyjeżdżających do Kajetan z całego świata.

Przeczytaj również o Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej