Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Wizyta studyjna słuchaczy podyplomowych studiów menadżerskich na kierunku: „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych” w Kajetanach

W sobotę 8 marca 2014 r. słuchacze studiów podyplomowych „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”’ Wydziału Zarządzania UW odwiedzili Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. Podczas tej wizyty studyjnej studenci wysłuchali wykładu Prof. Henryka Skarżyńskiego nt. ‘Istota przywództwa w zarządzaniu’, oraz prezentacji ‘Współczesne zastosowania telemedycyny’ przedstawionej przez dr Arkadiusza Wąsowskiego. W programie wizyty znalazł się też czas na odwiedzenie kilku zakładów Światowego Centrum Słuchu: Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego, studia telemedycznego, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania Krajowej Sieci Teleaudiologii, oraz Centrum Edukacyjnego.

Podyplomowe Studia Menadżerskie na kierunku: „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”kształcą obecną i przyszłą kadrę zarządzającą publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania i przekształceń własnościowych.  Wizyta w Światowym Centrum Słuchu dała im możliwość przyjrzenia się z bliska modelowemu przykładowi sukcesu, jaki można osiągnąć dzięki dobremu zarządzaniu i skutecznemu wykorzystaniu dostępnych funduszy europejskich na sfinansowanie rozwojowych inwestycji. Powinniśmy ufać, że wrażenia wyniesione z tej wizyty studyjnej będą dla przyszłych absolwentów Wydziału Zarządzania inspiracją w ich dalszej drodze zawodowej.