Wizyta Dziekana Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanford z Kalifornii w Światowym Centrum Słuchu

W dniu 18 czerwca 2014 r., wizytę w Światowym Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach złożył dr Lloyd Brooks Minor, Dziekan Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanford z Kalifornii (USA), otochirurg, ekspert w zakresie leczenia narządu równowagi oraz zaburzeń ucha wewnętrznego. W roku 1995 dr Minor odkrył i opisał chorobę zwaną zespołem nieszczelności kanału półkolistego tylnego (SCDS), której charakterystycznym objawem są zawroty głowy wywoływane dźwiękiem lub zmianami ciśnienia, oraz opracował procedurę chirurgiczną pozwalającą na leczenie tego zaburzenia. Do Polski, dr Lloyd Minor przyjechał na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk. W Kajetanach towarzyszyła mu p. Urszula Wajcen, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN.

Goście obejrzeli prezentacje działalności i osiągnięć zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Odwiedzili Centrum Obrazowania Biomedycznego, gdzie dr Minor długo rozmawiał
z zespołem Centrum o prowadzonych tam projektach z zakresu neuroobrazowania i badań struktury i funkcji mózgu. Następnie w dwóch nowoczesnych studiach telemedycyny odbyły się prezentacje wykorzystania w codziennej praktyce  Krajowej Sieci Teleaudiologii. Poprzez łączenie się z kilkoma ośrodkami z innych miast w Polsce odbyły się krótkie zajęcia telerehabilitacji małych pacjentów, a także pokaz telefittingu, czyli zdalnego ustawiania parametrów implantu ślimakowego u pacjentów implantowanych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Centrum Edukacyjnym i Pracowni Badań Klinicznych Głowy i Szyi. To laboratorium przeznaczone do prowadzenia szkoleń chirurgicznych z zakresu otochirurgii, rynochirurgii i fonochirurgii, z aż 27 stanowiskami treningowymi. Dzięki infrastrukturze multimedialnej, lekarze biorący udział w treningach mają też zapewniony przekaz wideo z mikroskopów na bloku operacyjnym, który był już ostatnim punktem zwiedzania Światowego Centrum Słuchu przez dziekana Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanford.

Na zakończenie swojego pobytu w Kajetanach, dla pracowników Instytutu, dr Lloyd Minor wygłosił niezwykle ciekawą prezentację nt. „Innowacyjne procedury chirurgiczne leczenia zaburzeń równowagi”.

Światowe Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach często gości wybitnych ekspertów w różnych dziedzinach nauki i medycyny, z całego świata. Wizyty te są bardzo wartościowe i przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami z różnych krajów oraz do inicjowania nowych projektów międzynarodowych.