6 rocznica otwarcia Światowego Centrum Słuchu

10 maja 2018 r. mija 6 rocznica otwarcia Światowego Centrum Słuchu, niezwykle ważnej placówki dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania, leczenia wad zmysłów., której pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem jest prof. Henryk Skarżyński. Centrum zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. To nadal unikalna i pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej.

W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstało Światowe Centrum Słuchu. – wspomina prof. Henryk Skarżyński. –  Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, za tym się kryły określone nakłady finansowe. Ponad 120 milionowa inwestycja została zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Ponad jedna trzecia środków to były środki wypracowane przez zespół. Powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii. Tworząc założenia i plan działania Światowego Centrum Słuchu od początku widziałem je w wielu wymiarach, które dotyczyły różnych środowisk naukowych w obszarze nie tylko samej medycyny, ale i poza nią. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania. –mówi prof. Skarżyński.

Powstanie Centrum było bardzo ważne dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Dziś Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym Centrum Edukacyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. Przez 6 lat odbyły się 23 międzynarodowe kursy i warsztaty naukowe – w sumie przeszkoliliśmy ponad 1000 młodych lekarzy i naukowców z całego świata. Interdyscyplinarny zespół zorganizował 27 krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji i sympozjów, w tym mi. n.: trzy Konferencje naukowe pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, I World Tinnitus Congress and XII International Tinnitus Seminar, 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery. W sumie odwiedziło nas kilka tysięcy gości z całego świata.

W ciągu sześciu lat od otwarcia Światowego Centrum Słuchu prof. Henryk Skarżyński uruchomił także siedem pionierskich programów wszczepienia nowych implantów słuchowych typu: Codacs, Bonebridge, Baha 4 Attract System, MET, Synchrony, Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler oraz Cochlear OSIA OSI100. To w praktyce oznacza, że polscy pacjenci w Centrum mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Jest to bardzo wymierny dowód pozycji klinicznej i naukowej Centrum.

Obecnie pacjenci, lekarze, naukowcy, studenci mają do dyspozycji ponad 20 tys. m2 powierzchni, na której znajduje się m.in.: 6 sal operacyjnych, kilkadziesiąt gabinetów diagnostycznych, w których przyjmuje się dziennie kilkuset pacjentów, 2 studia multimedialne pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a także centrum edukacyjne posiadające nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych, w którym jednorazowo może się szkolić 40 osób.

Podsumowaniem tych znakomitych osiągnięć było i jest wiele nagród, które przyznane zostały w dowód uznania środowisk medycznych, naukowych oraz ekspertów z dziedziny ekonomii, zarządzania, a nawet polityki i mediów. W ciągu minionych 6 lat prof. Henryk Skarżyński otrzymał blisko 150 nagród, medali, dyplomów, tytułów honorowych, w tym wiele szczególnie ważnych: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, tytuł „Wybitnego Polaka”, tytuł „Człowieka Wolności”, statuetkę Wiktora, Medal Papieski Pro Ecclesia et Pontifice, medal ECCE HOMO oraz Order Uśmiechu, a także Medal im Mikołaja Kopernika przyznany przez Prezydium PAN, medal Archidiecezji Warszawskiej i medal przyznanym przez Prymasa Polski, jest także laureatem plebiscytu „Nauka to Wolność”. Został uhonorowany medalami przez władze Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW w Warszawie. Otrzymał także tytuł Osobowości Roku 2012, Specjalną Perłę Honorową, Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP i porównywaną z nagrodą Nobla – Nagrodę Specjalną Prix Galien. W roku 2015 i 2016, w ogłoszonym przez redakcję „Pulsu Medycyny” rankingu „Lista Stu”, został uznany za nr 1 – najbardziej wpływową osobę w polskiej medycynie, a w pierwszej setce był umieszczany od pozycji 2 do 46 we wszystkich rankingach w ciągu ostatnich 12 lat.

W ciągu minionych 6 lat wyróżnieni zostali także pozostali członkowie Dyrekcji oraz Pracownicy: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – dyr. Jerzy Mazur, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – dr Witold Cieśla, Zastępca Dyrektora IFPS ds. Medycznych, oraz prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Naukowy IFPS.

Ponadto za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia Prezydent RP przyznał:

Złote Krzyże Zasługi:

 1. Anna Geremek – Samsonowicz
 2. Andrzej Graniewski
 3. Agata Szkiełkowska

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

 1. Barbara Alicja Buniowska
 2. Tadeusz Janusz Lewandowski
 3. Artur Lorens
 4. Maciej Marcin Mrówka
 5. Marek Porowski
 6. Małgorzata Uszyńska-Tuzinek
 7. Elżbieta Anna Włodarczyk

Brązowe Krzyże Zasługi:

 1. Rafał Bereszczyński
 2. Barbara Budzik
 3. Danuta Kral
 4. Małgorzata Lisicka
 5. Katarzyna Łazęcka
 6. Tomasz Mazur
 7. Paulina Młotkowska-Klimek
 8. Anita Obrycka
 9. Agnieszka Pankowska
 10. Anna Piotrowska
 11. Joanna Ratyńska
 12. Jolanta Serafin-Jóźwiak
 13. Piotr Sopliński
 14. Grażyna Tacikowska
 15. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
 16. Joanna Maria Kobosko
 17. Paulina Beata Młotkowska-Klimek
 18. Adam Tadeusz Piłka
 19. Danuta Raj- Koziak
 20. Grażyna Anna Tacikowska
 21. Adam Walkowiak
 22. Iwona Ewa Wójcicka

Decyzją Ministra Zdrowia, za zasługi dla ochrony zdrowia, odznaką honorową wyróżnieni zostali:

 1. Grażyna Bartnik
 2. Jadwiga Bruska
 3. Barbara Buniowska
 4. Małgorzata Kaniewska
 5. Krystyna Kaszewska
 6. Lidia Kłonica
 7. Maria Zalewska

Medalem Złotym za długoletnią służbę

 1. Teresa Barbara Bednarczyk
 2. Alicja Małgorzata Czepczarz
 3. Małgorzata Jolanta Przestrzelska
 4. Małgorzata Zegar

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę

 1. Małgorzata Jóźwiak
 2. Maria Wanda Matuszewska
 3. Anna Mazur

Medalem Brązowym za długoletnią służbę

 1. Robert Nowotka
 2. Aneta Monika Olkowska

Odznaką Honorową

 1. Małgorzata Janina Ganc
 2. Bogusława Gągol
 3. Lucyna Karpiesz
 4. Krystyna Maria Kilińska
 5. Maria Ludwiszewska
 6. Aleksandra Iwona Prawicz

W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas Dnia Flagi, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył flagi państwowe wyróżnionym organizacjom, w tym Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu.

Centrum to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia zespołu od początku były dostrzegane i nagradzane przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. Centrum było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek zwiedzały także Pierwsze Damy Polski, Słowacji, Rosji, Azerbejdżanu, Ukrainy i Estonii. W Kajetanach gościli także Prezydenci Światowych i Europejskich Towarzystw Naukowych, Ambasadorowie wielu krajów świata.

W przychodniach Centrum otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

Dziennie w Centrum, przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 6 500 implantów słuchowych, co sytuuje ośrodek w czołówce światowej. Z różnych form pomocy skorzystało dotychczas ponad 3,5 mln osób. Placówka ta, to także dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 450 pracownikom.