Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”.

Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

4 marca zapraszamy na 3. Konferencję tym razem pt.: „Współczesne metody obrazowe w diagnostyce uszkodzeń słuchu”.

Transmisja on-line: https://youtu.be/PZeYxEX2OyY

2. Konferencję tym razem pt.: „Współczesna diagnostyka zaburzeń głosu”.

1 Konferencja pt.: „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu