Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”.

Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

Transmisja on-line: https://youtu.be/zHAKP8I_o0g

20 maja zapraszamy na 10. konferencję pt. „Chirurgiczne modelowanie słuchu”.

9. konferencja pt. „Protezowanie słuchu”.

8. konferencja pt. „Wybrane problemy otorynolaryngologii – możemy pomóc prawie każdemu” – z udziałem Gościa specjalnego red. Romana Czejarka.

7. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości badania smaku i węchu”.

6. Konferencja pt: „Diagnostyka genetyczna niedosłuchów”.

5. Konferencja pt.: „Diagnostyka szumów usznych”.

4. Konferencja pt.: „Diagnostyka zaburzeń równowagi”.

3. Konferencja pt.: „Współczesne metody obrazowe w diagnostyce uszkodzeń słuchu”.

2. Konferencja pt.: „Współczesna diagnostyka zaburzeń głosu”.

1. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu