Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostanie 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”.

Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

17 czerwca 2021 zapraszamy na 13. konferencję. Tym razem pt.: „Inżynieria biomedyczna i kliniczna w otolaryngologii i audiologii”

12. konferencja pt.: „Chirurgiczne modelowanie głosu”

11. konferencja pt.: „Rynochirurgia w leczeniu chorób nosa i zatok obocznych”

10. konferencja pt. „Chirurgiczne modelowanie słuchu”

9. konferencja pt. „Protezowanie słuchu”

8. konferencja pt. „Wybrane problemy otorynolaryngologii – możemy pomóc prawie każdemu” – z udziałem Gościa specjalnego red. Romana Czejarka.

7. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości badania smaku i węchu”

6. Konferencja pt: „Diagnostyka genetyczna niedosłuchów”

5. Konferencja pt.: „Diagnostyka szumów usznych”

4. Konferencja pt.: „Diagnostyka zaburzeń równowagi”

3. Konferencja pt.: „Współczesne metody obrazowe w diagnostyce uszkodzeń słuchu”

2. Konferencja pt.: „Współczesna diagnostyka zaburzeń głosu”

1. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu