Zaproszenie na Konferencje z cyklu „Nauka dla społeczeństwa”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przypadającego w roku 2021, przygotowanych zostało 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”.

Specjaliści z IFPS i ich Goście zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

24. konferencja pt.: „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób uszu, nosa, gardła i krtani – podsumowanie

23. konferencja pt.: „Perspektywy rozwoju diagnostyki i terapii genetycznej w audiologii

22. konferencja pt.: „Obrazowanie czynnościowe mózgu w badaniach naukowych i klinicznych

21. konferencję pt.: „Rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy

20. konferencja pt.: „Nowe perspektywy w obiektywnych badaniach audiologicznych

19. konferencja pt.: „Muzykoterapia w rozwoju drogi słuchowej

18. konferencja pt.: „Metody terapii szumów usznych

17. konferencja pt.: „Rehabilitacja zaburzeń równowagi

16. konferencja pt.: „Badania przesiewowe słuchu”

15. konferencja pt.: „Wyniki edukacji dzieci, użytkowników implantów ślimakowych”

14. Konferencja pt.: „Rehabilitacja pooperacyjna po wszczepieniu implantów słuchowych”

13. Konferencja. Tym razem pt.: „Inżynieria biomedyczna i kliniczna w otolaryngologii i audiologii” – relacja i streszczenie wykładu

12. Konferencja pt.: „Chirurgiczne modelowanie głosu” – relacja i streszczenie wykładu

11. konferencja pt.: „Rynochirurgia w leczeniu chorób nosa i zatok obocznych”

10. Konferencja pt. „Chirurgiczne modelowanie słuchu” – relacja i streszczenie z wykładu

9. Konferencja pt. „Protezowanie słuchu” – relacja i streszczenie z wykładu

8. Konferencja pt. „Wybrane problemy otorynolaryngologii – możemy pomóc prawie każdemu” – z udziałem Gościa specjalnego red. Romana Czejarka – relacja i streszczenie z wykładu

7. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości badania smaku i węchu” – relacja i streszczenie z wykładu

6. Konferencja pt: „Diagnostyka genetyczna niedosłuchów” – relacja i streszczenie z wykładu

5. Konferencja pt.: „Diagnostyka szumów usznych” – relacja i streszczenie z wykładu

4. Konferencja pt.: „Diagnostyka zaburzeń równowagi” – relacja i streszczenie wykładu

3. Konferencja pt.: „Współczesne metody obrazowe w diagnostyce uszkodzeń słuchu” – relacja i streszczenie wykładu

2. Konferencja pt.: „Współczesna diagnostyka zaburzeń głosu” – relacja i streszczenie wykładu

1. Konferencja pt.: „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu” – relacja i streszczenie wykładu