10 rocznica powstania Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

W dniu 22 maja 2013 roku minęła 10 rocznica powstania Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – wyjątkowej jednostki klinicznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, której pomysłodawcą, założycielem, twórcą i inicjatorem, był prof. Henryk Skarżyński dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Międzynarodowe Centrum zostało w ubiegłym roku, po znacznej rozbudowie, przekształcone w Światowe Centrum Słuchu.

Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej, a od 2002 r. – częściowej głuchoty we współczesnym świecie. Ogromne zainteresowanie tysięcy pacjentów stało się bodźcem do dalszych działań, w wyniku których powstały – wg. pomysłu, programu, założeń i pracy prof. Skarżyńskiego – nowe, unikatowe w skali kraju placówki: drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w 1993 roku, trzy lata później – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a w roku 2012 – Światowe Centrum Słuchu.

Otwarcie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w dniu 22 maja 2003 roku zgromadziło licznych gości – przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych, Kościoła, środowiska naukowego i medycznego z Polski i świata oraz zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Szczególnie ważnym momentem tej uroczystości było odsłonięcie tabliczek „Przyjaciół po wsze czasy”, które pokazało, jak wielu Międzynarodowe Centrum miało sprzymierzeńców, którzy na przestrzeni lat wspierali jego powstawanie przede wszystkim swoim autorytetem, czasem – organizacyjnie. Wielu z nich przybyło, by osobiście odsłonić tabliczki upamiętniające ich wkład w realizację idei Centrum. Swoją obecnością zaszczycili nas wtedy m.in.:

 • prof. Wiesław Chrzanowski Marszałek Sejmu RP,
 • prof. Andrzej Stelmachowski Marszałek Senatu RP,
 • Ks. Bp Alojzy Orszulik,
 • prof. Barbara Błońska-Fajfrowska Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia,
 • dr Maciej Tokarczyk przedstawiciel Premiera, Wiceminister Zdrowia,
 • Sergiusz Najar Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury
 • Sylweriusz Królak Podsekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Marek Kossowski Wiceminister Gospodarki, Pracy i Gospodarki Społecznej
 • Barbara Misterska-Dragan Wiceminister Skarbu Państwa
 • Dr Krzysztof Szamałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska
 • dr Leszek Juchniewicz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Leszek Mizieliński Wojewoda Mazowiecki,
 • Roman Sroczyński Prezes Zarządu PFRON-u,
 • J.E. Patrick Lawless Ambasador Australii Polsce,
 • Ambasador Włodzimierz Konarski współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej,
 • J.E. dr Zdzisław Góralczyk Ambasador RP w Chinach
 • prof. Ryszard Zimak Rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w |Warszawie,
 • prof. Ryszard Tadeusiewicza Rektor AGH w Krakowie,
 • prof. Leszek Pączek Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie,
 • Janusz Grzyb Wójt gminy Nadarzyn
 • prof. David McPherson (USA)
 • prof. Christof von Illebrg (Niemcy)
 • prof. Jacek Smurzyński (USA)
 • prof. George Tavartkiladze (Rosja)
 • prof. Robert J. Behr (Niemcy)
 • prof. Milan Profant (Słowacja)
 • prof. James W. Hall (USA)
 • prof. John Durrant (USA)
 • prof. Frans Coninx (Niemcy)
 • prof. Blake S. Wilson (USA)
 • prof. Oleg Khorov (Białoruś)
 • prof. Stavros Hatzopoulos (Włochy)
 • prof. Grzegorz Opolski
 • prof. Andrzej Strzelecki
 • prof. Stefan Kruś

Zgromadzeni gości byli po ogromnym wrażeniem wielkości, okazałości i jakości wyposażenia Międzynarodowego Centrum. Wielu gratulowało prof. Henrykowi Skarżyńskiemu tak ogromnego sukcesu.

Profesor Christof von Illebrg (Niemcy) – jeden z pionierów implantów ślimakowych na świecie: Szanowni Państwo, jest to zaszczyt móc tu dziś być. Chciałbym złożyć gratulacje mojemu Przyjacielowi, który wykonał taką doskonałą pracę. Środowisko międzynarodowe otologów jest dumne, z tego co tu dokonałeś, jest to jedyne takie miejsce w Europie i być może na świecie. Dziękuję i mam nadzieję, że nasza przyjaźń będzie trwać dalej i będziemy mogli wspólnie pracować”.

Profesor Frans Coninx (Niemcy) – wybitny specjalista w dziedzinie audiologii pedagogicznej:  Możliwość odwiedzenia nowego centrum było to dla mnie ogromną przyjemnością. Życzę wielu sukcesów w przyszłości”.

Profesor Blake S. Wilson (USA) – twórca nowoczesnej strategii kodowania mowy w implantach ślimakowych: „Jestem pod wrażeniem tego co wraz z zespołem osiągnąłeś. Wasze Centrum jest unikalne na świecie”.

Profesor David McPherson (USA) – światowej sławy autorytet w dziedzinie audiologii i neuropsychologii: „Wspaniale, że udało Ci się tego dokonać. Twoje osiągnięcia poprawią jakość życia wielu osób, szczególnie dzieci”.

Profesor Robert J. Behr (Niemcy) – wybitny neurochirurg: Wydarzenia w Kajetanach były wspaniałe i dziękuję za zaproszenie do Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum. Jest to dla mnie zaszczyt i będę wspierać działania Centrum na arenie międzynarodowej”.

Profesor Milan Profant (Słowacja) – wybitny słowacki otolaryngolog: „Gratuluję Państwu osiągnięć w dziedzinie otologii i audiologii. Nowe Centrum na pewno będzie podziwiane także przez specjalistów z najbardziej rozwiniętych krajów zachodnich”.

Ówczesny Prezes Rady Ministrów – Leszek Miller gratulując powstania Międzynarodowego Centrum napisał: „Jestem głęboko przekonany, że ambitny i wszechstronny program Centrum, będący kontynuacją wybitnych osiągnięć specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kierowanego przez Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego, stanie się zamierzoną i oczekiwaną wizytówką polskiej medycyny w Europie i na świecie. (…) Osiągnięcia polskiej otorynolaryngologii i nauk jej pokrewnych to niewątpliwy sukces polskiej nauki, stawiający nasz kraj w czołówce najwybitniejszych światowych ośrodków diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób z całkowitym lub częściowym upośledzeniem narządu słuchu. Otwarcie Międzynarodowego Centrum w podwarszawskich Kajetanach, stworzy dodatkowe możliwości pomocy osobom chorym, będzie miało wpływ na nawiązanie nowych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami, specjalizującymi się w leczeniu wielu skomplikowanych przypadków, prowadzeniu szkoleń z udziałem najwybitniejszych światowych autorytetów medycznych, wprowadzenia nowych form współpracy z pacjentem oraz szerokiej prezentacji możliwości polskiej medycyny wśród zachodnioeuropejskich i światowych partnerów.< Zaproponowany kompleksowy program działania Centrum to wyjście naprzeciw potrzebom medycyny XXI wieku, której Polska ze swoimi tradycjami i poważnym, liczącym się w świecie dorobkiem może i powinna sprostać. Otwierające się szanse współpracy i poszerzenia zakresu wymiany doświadczeń ze środowiskami naukowymi krajów Unii Europejskiej, mogą jedynie wzbogacić nasz dotychczasowy dorobek i jednocześnie utwierdzić w przekonaniu, że w wielu dziedzinach jesteśmy i możemy być partnerami, z korzyścią dla europejskich  i światowych społeczności. Przekonanie o tym leży w interesie nas wszystkich, a szczególnie ludzi chorych i oczekujących pomocy, dla których nowe możliwości leczenia są szansą na zdrowe, lepsze życie.”

Szczególna misja Międzynarodowego Centrum od początku była związana z naszymi szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Program kliniczny Międzynarodowego Centrum obejmował szeroką współpracę z praktycznie wszystkimi krajami europejskimi, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów, jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u osób jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

W tę okrągłą rocznicę z dumą możemy powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy szansy. Już w pierwszym roku funkcjonowania Międzynarodowego Centrum miały miejsce wyjątkowe wydarzenia: przeprowadziłem pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą oraz pierwszy w Polsce implant do ucha środkowego, został opracowany program telemedyczny „Domowa Klinika Rehabilitacji”, rozpoczęliśmy cykl Krajowych Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością Słuchową – wspomina prof. Henryk Skarżyński – Każdy następny rok przynosił nowe wyzwania, wielkie międzynarodowe wydarzenia naukowe, ciekawe projekty badawcze. Nasze osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne były wielokrotnie nagradzane przez polskie i międzynarodowe środowiska medyczne, gospodarcze, naukowe, a nawet media. Postanowiłem to wykorzystać, bo zawsze należy mierzyć wyżej. Tworząc założenia i plan działania Światowego Centrum Słuchu od początku widziałem je w wielu wymiarach, które dotyczyły różnych środowisk naukowych w obszarze nie tylko samej medycyny, ale i poza nią. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania – mówi prof. Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej, powstała dzięki realizacji przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju i za granicą niezwykle bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny. Centrum, będące dziś obecnie główną jednostką Instytutu, zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy równowagi. Placówka ta jest zarówno znakomicie przygotowanym centrum naukowo-szkoleniowo-konferencyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenia specjalistów z całego świata, jak i nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, które pozwala na wykonywanie największej w świecie liczby – dziennie około 70 – operacji poprawiających słuch.

Obecnie pod opieką Centrum są największe w świecie grupy zoperowanych i przebadanych chorych, a rozwinięcie na niespotykaną dotychczas skalę wielu programów badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu stwarza dalsze olbrzymie możliwości badawcze i wdrożeniowe. To właśnie polscy pacjenci – jako jedni z pierwszych w świecie – mają dostęp do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Tylko w minionym roku w Kajetanach uruchomiono dwa nowe programy w Polsce i jednocześnie jedne z pierwszych w świecie dotyczące wczepienia pionierskich implantów słuchowych typu CODACS oraz BONEBRIDGE.

 

Dowiedz się więcej: